Skip to content

Tutkittu tieto auttaa luotsaamaan järjestöt kohti sote-Suomea

7.6.2021 10.30

Sote-uudistus
Hyvinvoivat ihmisetJärjestöjen sote-muutostukiKansalaisyhteiskuntaSote-järjestötSote-uudistus

Tutkittu tieto on nyt kovassa huudossa. Koronapandemia on osaltaan korostanut tutkitun tiedon merkitystä, minkä lisäksi parhaillaan vietetään Tutkitun tiedon teemavuotta.

Tutkitulla tiedolla on tärkeä rooli myös sosiaali- ja terveysjärjestöjä kohti sote-uudistuksen jälkeistä Suomea luotsaavan Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuuden toiminnassa. Järjestöjen asiaa ajavan on tärkeää tietää vaikkapa se, mitä järjestöjä missäkin kunnassa toimii. Entä kuinka monta yhdistystä on kussakin maakunnassa? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastaus Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä. Tällaiset lukumäärä- ja toimialatiedot yhdistyksistä luovat pohjan Järjestöjen sote-muutostuen toiminnalle.

11 000 sote-järjestöön mahtuu paljon osaamista

Koko muutostukityön oikeutus lähtee siitä, että sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat erittäin merkittävä valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen toimijoiden ryhmä. Valtakunnallisesti noin 11 000:een nouseva järjestömäärä on ensimmäinen syy sille, että valtiovallan kannattaa huomioida sosiaali- ja terveysjärjestöt sote-uudistuksessa. Järjestöjen suureen joukkoon mahtuu monenlaista laajaa osaamista, jota on viisasta hyödyntää tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa julkisten palveluiden rinnalla ja täydentäjänä.

Lue lisää Innokylästä: Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Suomessa 2021 (pdf)

Tutkittu tieto on hyvä lähtökohta epävarmuuksista huolimatta

Joissakin maakunnissa järjestöt ovat melko hyvin tavoitettavissa järjestöjen verkostojen, yhteistyöelinten ja verkostojärjestöjen kautta. Toisissa maakunnissa taas järjestökenttä voi olla vireä, mutta sen piiristä puuttuvat kokoavat voimat, kuten erilaiset järjestöjen yhteistyön foorumit. Tutkittu tieto on avuksi myös tällöin, sillä yhdistysrekisteristä saatava tieto paljastaa eri kunnissa ja maakunnissa kotipaikkaansa pitävät yhdistykset. Säätiöt ja niiden kotipaikat taas löytyvät säätiörekisteristä. Näistä tiedoista syntyvä luettelo alueen rekisteröidyistä yhdistyksistä antaa konkreettisen kuvan toimijajoukosta, jonka mukaan ottaminen nykyiseen sote-uudistukseen on julkisen puolen suunnitelmissakin huomioitu paremmin kuin aiemmissa uudistushankkeissa.

Myös tutkittuun, rekisteristä tuotettuun tietoon liittyy toki epävarmuuksia. Yhdistysrekisterin kaikille yhdistyksille ei vielä ole annettu toimialaluokitusta, ja rekisteristä tehty tietopoiminta on lopulta vain pysäytyskuva tietyltä ajankohdalta. Rekisteri elää jatkuvasti, sillä uusia yhdistyksiä perustetaan ja lakkautetaan kaiken aikaa. Järjestöjen sote-muutostuen tekijöille tältä keväältä poimittu poikkileikkaustieto kunkin maakunnan järjestöistä tarjoaa kuitenkin hyvän lähtökohdan tavoittaa alueen järjestöt ja päästä työssä eteenpäin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

24.9.2021 09:00

Marinin hallituksen arvosana laski hyvästä tyydyttävään

Kansalaisyhteiskunta Hallituksen jokasyksyinen budjettiriihi oli ja meni, mutta mitä jäi käteen? Arvioin hallituksen päätöksiä SOSTEn keskeisten vaikuttamiskärkien kautta: työllisyys ja toimeentulo terveyteen ja hyvinvointiin investointi ilmastotoimet Edellisessä hallituksen puoliväliriihen arvioinnissa yleisarvosana oli vielä hyvä 8,0. Nyt yleisarvosanaksi tuli 7,3 – siis tyydyttävä. Analyysien tueksi olen käyttänyt SOSTEn asiantuntija-arvioita siitä, mitä hyvää tai mitä huonoa ja epäselvää riihen […]

Blogi
erityisasiantuntija

30.8.2021 13:00

Toimeentulotukilakia uudistetaan – kerro meille näkemyksesi!

Sosiaaliturvauudistus Sosiaaliturvaa uudistetaan pitkäjänteisellä komiteatyöllä, mutta toimeentulotuen ilmiselviin epäkohtiin halutaan puuttua jo nopeammin. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukityöryhmän mietintö julkaistiin 10.8.2021. Siinä ryhmä ehdottaa muutoksia lakiin, tekee ehdotuksia sen toimeenpanoon ja tuen hakemiseen liittyen sekä nostaa esiin jatkoselvittelyä vaativia kysymyksiä. Keskeisenä tavoitteena kerrotaan, että haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tuen tarpeisiin vastataan nykyistä paremmin. Lue lisää:  Työryhmä esittää […]

Blogi
johtaja, varapääsihteeri

27.8.2021 09:30

Työtaakka hyvinvointialueiden pystyttämisessä on valtava – nyt kysytään malttia ja kykyä tarjota järjestön osaamista oikeaan paikkaan

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden rakentaminen on alkanut, ja elokuun loppuun mennessä kaikille alueille on saatu nimettyä väliaikaiset valmistelutoimielimet (Vate). Ne koostuvat alueen viranhaltijoista ja toimikausi kestää maaliskuulle 2022 asti, kunnes aluevaltuustojen nimeämät aluehallitukset aloittavat työnsä. Vaten työ on hallinnollista. Työsarkana on hoitaa lähinnä tulevien hyvinvointialueiden työnantajana ja palvelujen järjestäjänä toimimiseen tarvittavia valmistelutehtäviä. Hallinnollisen työn määrä hirvittää. Noin 173 […]