Skip to content

Tutkittu tieto auttaa luotsaamaan järjestöt kohti sote-Suomea

7.6.2021 10.30

Sote-uudistus
Hyvinvoivat ihmisetJärjestöjen sote-muutostukiKansalaisyhteiskuntaSote-järjestötSote-uudistus

Tutkittu tieto on nyt kovassa huudossa. Koronapandemia on osaltaan korostanut tutkitun tiedon merkitystä, minkä lisäksi parhaillaan vietetään Tutkitun tiedon teemavuotta.

Tutkitulla tiedolla on tärkeä rooli myös sosiaali- ja terveysjärjestöjä kohti sote-uudistuksen jälkeistä Suomea luotsaavan Järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuuden toiminnassa. Järjestöjen asiaa ajavan on tärkeää tietää vaikkapa se, mitä järjestöjä missäkin kunnassa toimii. Entä kuinka monta yhdistystä on kussakin maakunnassa? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastaus Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä. Tällaiset lukumäärä- ja toimialatiedot yhdistyksistä luovat pohjan Järjestöjen sote-muutostuen toiminnalle.

11 000 sote-järjestöön mahtuu paljon osaamista

Koko muutostukityön oikeutus lähtee siitä, että sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat erittäin merkittävä valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen toimijoiden ryhmä. Valtakunnallisesti noin 11 000:een nouseva järjestömäärä on ensimmäinen syy sille, että valtiovallan kannattaa huomioida sosiaali- ja terveysjärjestöt sote-uudistuksessa. Järjestöjen suureen joukkoon mahtuu monenlaista laajaa osaamista, jota on viisasta hyödyntää tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa julkisten palveluiden rinnalla ja täydentäjänä.

Lue lisää Innokylästä: Sosiaali- ja terveysalan järjestöt Suomessa 2021 (pdf)

Tutkittu tieto on hyvä lähtökohta epävarmuuksista huolimatta

Joissakin maakunnissa järjestöt ovat melko hyvin tavoitettavissa järjestöjen verkostojen, yhteistyöelinten ja verkostojärjestöjen kautta. Toisissa maakunnissa taas järjestökenttä voi olla vireä, mutta sen piiristä puuttuvat kokoavat voimat, kuten erilaiset järjestöjen yhteistyön foorumit. Tutkittu tieto on avuksi myös tällöin, sillä yhdistysrekisteristä saatava tieto paljastaa eri kunnissa ja maakunnissa kotipaikkaansa pitävät yhdistykset. Säätiöt ja niiden kotipaikat taas löytyvät säätiörekisteristä. Näistä tiedoista syntyvä luettelo alueen rekisteröidyistä yhdistyksistä antaa konkreettisen kuvan toimijajoukosta, jonka mukaan ottaminen nykyiseen sote-uudistukseen on julkisen puolen suunnitelmissakin huomioitu paremmin kuin aiemmissa uudistushankkeissa.

Myös tutkittuun, rekisteristä tuotettuun tietoon liittyy toki epävarmuuksia. Yhdistysrekisterin kaikille yhdistyksille ei vielä ole annettu toimialaluokitusta, ja rekisteristä tehty tietopoiminta on lopulta vain pysäytyskuva tietyltä ajankohdalta. Rekisteri elää jatkuvasti, sillä uusia yhdistyksiä perustetaan ja lakkautetaan kaiken aikaa. Järjestöjen sote-muutostuen tekijöille tältä keväältä poimittu poikkileikkaustieto kunkin maakunnan järjestöistä tarjoaa kuitenkin hyvän lähtökohdan tavoittaa alueen järjestöt ja päästä työssä eteenpäin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

21.6.2021 13:00

SuomiAreena: Erilainen Mingle antaa puheenvuoron päättäjien sijaan kokemuspuhujille 13.7.

Kansalaisyhteiskunta Kesä on täällä, ja monella saattavat vallitsevan tautitilanteen vuoksi kesäsuunnitelmat olla vielä hieman auki. Yksi asia on kuitenkin varma: SuomiAreena ja sen yhtenä ohjelmanumerona Erilainen Mingle, jossa SOSTEkin on yhteistyökumppanina, järjestetään heinäkuussa. Erilansen Mingle päästää SuomiAreenassa ääneen päättäjien ja virkamiesten sijaan ne ihmiset, joiden asioista poliitikot ja muut päättäjät päättävät, mutta joiden omia ajatuksia harvemmin […]

Blogi
erityisasiantuntija

15.6.2021 13:00

Hallituksen esitys Pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista herättää kysymyksiä – nyt on aika vaikuttaa

Työllisyys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jossa säädetään työnhakijan palveluista sekä muutetaan työttömyysturvan ehtoja. Kyseessä on merkittävä muutos työnhakijoiden palveluihin. Pohjana hallituksen uudessa mallissa on Sipilän hallituksen esitys aktiivimalli kakkosesta, jonka järjestöt systemaattisesti tyrmäsivät. Aktiivimalli kakkoseen verrattuna uudessa esityksessä on lisätty määrälliseen työnhakuvelvoitteeseen paljon poikkeuksia, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työnhakuvelvoitteisiin. Poikkeuksista huolimatta lakiluonnoksessa on useita heikossa […]

Blogi
erityisasiantuntija

11.6.2021 09:00

Osa koronaepidemian aikaisista toimeentulotuen käytännöistä pysyviksi

Sosiaaliturvauudistus Koronaepidemian alkaessa järjestökentällä oltiin huolestuneita Kelan etuuskäsittelyn ruuhkautumisesta ja erityisesti viimesijaisen toimeentulotuen käsittelyaikojen venymisestä. Kela kuitenkin onnistui pitämään perustoimeentulotuen käsittelyajat lyhyinä. Huhti-toukokuussa 2020 perustoimeentulotuen hakemukset käsiteltiin jopa aiempia kuukausia nopeammin. Huhtikuusta alkaen aina vuoden loppuun lähes kaikki toimeentulotukihakemukset onnistuttiin käsittelemään suositusajan eli yhden viikon kuluessa. Perustoimeentulotukea saaneiden määrä kasvoi vuonna 2020 vähemmän kuin koronaepidemian alkaessa […]