Tuunattuja palveluja ja arjen tukipuita – Sosiaalibarometrin 2021 kysely liikkeellä

Rintakuvassa hymyilee Anne Eronen, vieressä lukee hänen nimensä ja termi SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Tuunattuja palveluja ja arjen tukipuita – Sosiaalibarometrin 2021 kysely liikkeellä

Koronaepidemia testaa ennen kaikkea arjen hallintarakenteitamme. Siinä missä valkokaulusammateissa pystyttiin siirtymään ketterästi etätyöhön ja etsimään uudessa tilanteessa luovia ratkaisuja, romahdutti ulkoisen tuen puute jo entuudestaan hauraimmat rakenteet, joita palvelujen ja ulkoisen arjen tukipuut pitivät koossa.

Tuntuvimmin heikkeni mielenterveyskuntoutujien, tukea tarvitsevin lapsiperheiden ja monenlaista palvelua tarvitsevien ihmisten tilanne. Kuntoutuminen vaikeimmista elämän kolhuista vie aikaa. Kuntoutujalle katkot palveluista ja muusta tuesta ovat ylimääräisiä kompastuskiviä.

Ovien sulkeutuessa romahti monen arjen hallinta

Julkisia palvelupisteitä suljettiin, ja samalla keskeytettiin tai vietiin verkkoon niin järjestöjen kuin seurakuntienkin toiminnot. Harrastukset jäivät katkolle ja kaupalliset palvelut sulkivat ovensa tai riutuvat asiakaskadossa.

Sosiaalityöntekijät kertoivat asiakkaidensa yksinäisyydestä, turvattomuudesta ja asiointiavun tarpeesta. Osalta ihmisiä katosivat vähäisetkin inhimilliset kontaktit, kaupan kassan tervehdys tai satunnaiset naapurin kanssa vaihdettavat sanaset. Ikääntyneiden eristäytyminen kotiin, omaishoitajien uupuminen ja jo ennen koronaepidemiaa heikoimmassa työllisyystilanteessa olevien tilanne huolestuttivat.

Työ, päiväkoti, koulu ja erilaiset julkiset palvelut ja harrastukset rytmittävät päiviämme. Ne ovat kuin arjen tukipuita elämämme talossa. Kodin ulkopuolisten kontaktien huvetessa ihmiset jäivät enemmän tai vähemmän yksin tai mahdollisen perheensä pariin. Elämään arkeaan, johon jäivät entiset haasteet ja diagnoosit, mutta vähemmän kannattelevia käsiä. Tämä koetteli resilienssiä, psyykkistä joustavuutta kohdata yllättäviä muutoksia.

Koti ei ole kaikille turvan ja hyvän mielen lähde. Ei varsinkaan silloin, kun oma sisäinen maailma on hauras, tai puuttuu turvallisia läheisiä.

Uuden epidemiahuipun aikana: pidetään huolta heistä, joiden arjen tukipuut horjuvat eniten. Kysytään kuulumisia ja kuunnellaan, mitä on mielessä.

 

Sosiaalibarometri 2021 tuo tuoretta tietoa jo maaliskuussa

Sosiaalibarometri 2020 kuvasi kevään koronaepidemian sosiaalisia vaikutuksia