Skip to content

Tuunattuja palveluja ja arjen tukipuita – Sosiaalibarometrin 2021 kysely liikkeellä

11.1.2021 12.00

Toimeentulo
Hyvinvoivat ihmisetSosiaalibarometri 2021Sosiaali- ja terveyspalvelutToimeentuloTyöllisyys

Koronaepidemia testaa ennen kaikkea arjen hallintarakenteitamme. Siinä missä valkokaulusammateissa pystyttiin siirtymään ketterästi etätyöhön ja etsimään uudessa tilanteessa luovia ratkaisuja, romahdutti ulkoisen tuen puute jo entuudestaan hauraimmat rakenteet, joita palvelujen ja ulkoisen arjen tukipuut pitivät koossa.

Tuntuvimmin heikkeni mielenterveyskuntoutujien, tukea tarvitsevin lapsiperheiden ja monenlaista palvelua tarvitsevien ihmisten tilanne. Kuntoutuminen vaikeimmista elämän kolhuista vie aikaa. Kuntoutujalle katkot palveluista ja muusta tuesta ovat ylimääräisiä kompastuskiviä.

Ovien sulkeutuessa romahti monen arjen hallinta

Julkisia palvelupisteitä suljettiin, ja samalla keskeytettiin tai vietiin verkkoon niin järjestöjen kuin seurakuntienkin toiminnot. Harrastukset jäivät katkolle ja kaupalliset palvelut sulkivat ovensa tai riutuvat asiakaskadossa.

Sosiaalityöntekijät kertoivat asiakkaidensa yksinäisyydestä, turvattomuudesta ja asiointiavun tarpeesta. Osalta ihmisiä katosivat vähäisetkin inhimilliset kontaktit, kaupan kassan tervehdys tai satunnaiset naapurin kanssa vaihdettavat sanaset. Ikääntyneiden eristäytyminen kotiin, omaishoitajien uupuminen ja jo ennen koronaepidemiaa heikoimmassa työllisyystilanteessa olevien tilanne huolestuttivat.

Työ, päiväkoti, koulu ja erilaiset julkiset palvelut ja harrastukset rytmittävät päiviämme. Ne ovat kuin arjen tukipuita elämämme talossa. Kodin ulkopuolisten kontaktien huvetessa ihmiset jäivät enemmän tai vähemmän yksin tai mahdollisen perheensä pariin. Elämään arkeaan, johon jäivät entiset haasteet ja diagnoosit, mutta vähemmän kannattelevia käsiä. Tämä koetteli resilienssiä, psyykkistä joustavuutta kohdata yllättäviä muutoksia.

Koti ei ole kaikille turvan ja hyvän mielen lähde. Ei varsinkaan silloin, kun oma sisäinen maailma on hauras, tai puuttuu turvallisia läheisiä.

Uuden epidemiahuipun aikana: pidetään huolta heistä, joiden arjen tukipuut horjuvat eniten. Kysytään kuulumisia ja kuunnellaan, mitä on mielessä.

 

Sosiaalibarometri 2021 tuo tuoretta tietoa jo maaliskuussa

 • 31. vuotuinen Sosiaalibarometri-kysely on parhaillaan liikkeellä.
 • Se käsittelee muun muassa koronaepidemian seurauksia, toimeentulotukea, sote-uudistusta ja ennakointeja työllisyyden kuntakokeiluista.
 • Vastaajina kunnissa sosiaali- ja terveysjohto, työllisyyspalveluista vastaavat ja sosiaalityöntekijät, TE-toimistoissa johto ja Kelassa etuus- ja asiakkuuspalvelujen johto ja toimeentulotuen toimihenkilöt.
 • Sosiaalibarometria julkaisee SOSTE. Kysymykset valmisteltiin yhteistyössä Kelan, THL:n ja TEM:n kanssa. Yhteistyö jatkuu analyysivaiheessa.
 • Sosiaalibarometri 2021 julkaistaan neljänä verkkojulkaisuna maalis-kesäkuussa osoitteessa www.sosiaalibarometri.fi.
 • Aiempien barometrien satoa puntaroi THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto artikkelissaan.

Sosiaalibarometri 2020 kuvasi kevään koronaepidemian sosiaalisia vaikutuksia

 • Sosiaalibarometrin 2020 mukaan palveluja ja etuuksia mukautettiin keväällä laajasti:
  • Esimerkiksi lomautettujen, työttömien ja pienituloisten ihmisten toimeentulon turvaamiseksi tehtiin väliaikaista lainsäädäntöä.
  • Palveluja siirrettiin verkkoon.
  • Sosiaalityö jalkautui aiempaa enemmän ja piti asiakkaisiin yhteyttä puhelimitse ja viestipalveluilla.
 • Näkyviin tuli vapaaehtoisten, järjestöjen ja seurakuntien työ ihmisten arjen turvaajina äkillisissä kriiseissä.
 • Korona ruokki myös yksittäisten ihmisten auttamishalua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

25.1.2021 09:30

Jokainen meistä voi tehdä jotain rahapelihaittojen ehkäisemiseksi

Kansalaisyhteiskunta SOSTE julkaisi lokakuussa 2020 sosiaali- ja terveysjärjestöille suunnatun ohjeistuksen rahapelihaittojen ehkäisyn tueksi. Ohjeistukseen on kerätty tietoa, vinkkejä ja toimintamalleja erityisesti niitä toimijoita silmällä pitäen, joiden toiminta ei suoraan kohdistu pelihaittoihin, ongelmapelaajiin tai heidän lähipiiriinsä. Oppaan tärkein viesti on: pelihaittojen ehkäisy koskettaa meitä kaikkia, ja jokainen meistä voi tehdä jotain. Järjestöbarometri 2020:n mukaan sote-järjestöt ovat valmiita […]

Blogi
erityisasiantuntija

15.1.2021 10:00

Sotu-uudistus: Moniportaista asumisen tukemisen järjestelmää on selkiytettävä ja joustavoitettava

Perusturva Sosiaaliturvakomitean työ sosiaaliturvauudistuksessa etenee askel kerrallaan komitean määrittelemien ongelmakokonaisuuksien kartoittamisella. Ensin selviteltiin sosiaaliturvan monimutkaisuutta, sitten ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen toimivuutta. Näiden rinnalla on käsitelty myös niiden työttömien tilannetta, jotka ovat tosiasiassa työkyvyttömiä. Seuraavassa komitean kokouksessa 25.1. käsitellään viimesijaisen turvan, perusturvan ja asumisen tukemisen kokonaisuutta. Myöhemmin kevättalvella on edessä vielä etuuksien ja palvelujen yhteensovittamiseen liittyvien ongelmien […]

Blogi

13.1.2021 13:00

Hyvää uutta vuotta! – Nollatoleranssi kiusaamiselle, rasismille ja syrjimiselle

Kansalaisyhteiskunta Vuosi käynnistyi karusti Yhdysvalloissa. Mikä on demokratian tila? Sitä voi kysyä niin Yhdysvalloissa kuin meillä Euroopassakin. Onko meillä varaa hyväksyä ääri-ilmiöt, äärioikeistolaisuus, ääripopulismi ja väkivalta? Ei ole. Meidän on puolustettava oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Suomessakin on selkeämmin puhuttava siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Päättäjien on kunnioitettava toisiaan Päättäjillä on valtaa ja vastuuta, ja […]