Skip to content

Tuunattuja palveluja ja arjen tukipuita – Sosiaalibarometrin 2021 kysely liikkeellä

11.1.2021 12.00

Toimeentulo
Hyvinvoivat ihmisetSosiaalibarometri 2021Sosiaali- ja terveyspalvelutToimeentuloTyöllisyys

Koronaepidemia testaa ennen kaikkea arjen hallintarakenteitamme. Siinä missä valkokaulusammateissa pystyttiin siirtymään ketterästi etätyöhön ja etsimään uudessa tilanteessa luovia ratkaisuja, romahdutti ulkoisen tuen puute jo entuudestaan hauraimmat rakenteet, joita palvelujen ja ulkoisen arjen tukipuut pitivät koossa.

Tuntuvimmin heikkeni mielenterveyskuntoutujien, tukea tarvitsevin lapsiperheiden ja monenlaista palvelua tarvitsevien ihmisten tilanne. Kuntoutuminen vaikeimmista elämän kolhuista vie aikaa. Kuntoutujalle katkot palveluista ja muusta tuesta ovat ylimääräisiä kompastuskiviä.

Ovien sulkeutuessa romahti monen arjen hallinta

Julkisia palvelupisteitä suljettiin, ja samalla keskeytettiin tai vietiin verkkoon niin järjestöjen kuin seurakuntienkin toiminnot. Harrastukset jäivät katkolle ja kaupalliset palvelut sulkivat ovensa tai riutuvat asiakaskadossa.

Sosiaalityöntekijät kertoivat asiakkaidensa yksinäisyydestä, turvattomuudesta ja asiointiavun tarpeesta. Osalta ihmisiä katosivat vähäisetkin inhimilliset kontaktit, kaupan kassan tervehdys tai satunnaiset naapurin kanssa vaihdettavat sanaset. Ikääntyneiden eristäytyminen kotiin, omaishoitajien uupuminen ja jo ennen koronaepidemiaa heikoimmassa työllisyystilanteessa olevien tilanne huolestuttivat.

Työ, päiväkoti, koulu ja erilaiset julkiset palvelut ja harrastukset rytmittävät päiviämme. Ne ovat kuin arjen tukipuita elämämme talossa. Kodin ulkopuolisten kontaktien huvetessa ihmiset jäivät enemmän tai vähemmän yksin tai mahdollisen perheensä pariin. Elämään arkeaan, johon jäivät entiset haasteet ja diagnoosit, mutta vähemmän kannattelevia käsiä. Tämä koetteli resilienssiä, psyykkistä joustavuutta kohdata yllättäviä muutoksia.

Koti ei ole kaikille turvan ja hyvän mielen lähde. Ei varsinkaan silloin, kun oma sisäinen maailma on hauras, tai puuttuu turvallisia läheisiä.

Uuden epidemiahuipun aikana: pidetään huolta heistä, joiden arjen tukipuut horjuvat eniten. Kysytään kuulumisia ja kuunnellaan, mitä on mielessä.

 

Sosiaalibarometri 2021 tuo tuoretta tietoa jo maaliskuussa

 • 31. vuotuinen Sosiaalibarometri-kysely on parhaillaan liikkeellä.
 • Se käsittelee muun muassa koronaepidemian seurauksia, toimeentulotukea, sote-uudistusta ja ennakointeja työllisyyden kuntakokeiluista.
 • Vastaajina kunnissa sosiaali- ja terveysjohto, työllisyyspalveluista vastaavat ja sosiaalityöntekijät, TE-toimistoissa johto ja Kelassa etuus- ja asiakkuuspalvelujen johto ja toimeentulotuen toimihenkilöt.
 • Sosiaalibarometria julkaisee SOSTE. Kysymykset valmisteltiin yhteistyössä Kelan, THL:n ja TEM:n kanssa. Yhteistyö jatkuu analyysivaiheessa.
 • Sosiaalibarometri 2021 julkaistaan neljänä verkkojulkaisuna maalis-kesäkuussa osoitteessa www.sosiaalibarometri.fi.
 • Aiempien barometrien satoa puntaroi THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto artikkelissaan.

Sosiaalibarometri 2020 kuvasi kevään koronaepidemian sosiaalisia vaikutuksia

 • Sosiaalibarometrin 2020 mukaan palveluja ja etuuksia mukautettiin keväällä laajasti:
  • Esimerkiksi lomautettujen, työttömien ja pienituloisten ihmisten toimeentulon turvaamiseksi tehtiin väliaikaista lainsäädäntöä.
  • Palveluja siirrettiin verkkoon.
  • Sosiaalityö jalkautui aiempaa enemmän ja piti asiakkaisiin yhteyttä puhelimitse ja viestipalveluilla.
 • Näkyviin tuli vapaaehtoisten, järjestöjen ja seurakuntien työ ihmisten arjen turvaajina äkillisissä kriiseissä.
 • Korona ruokki myös yksittäisten ihmisten auttamishalua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

12.4.2021 13:00

Nostan hattua ja kiitän hyvästä yhteistyöstä

Kansalaisyhteiskunta On aika kiittää. Olen toiminut kuusi vuotta SOSTEn hallituksen puheenjohtajana. On aika poistua puheenjohtajan tuolilta ja antaa paikat uusille. Onnea ja menestystä uusille, jotka valitaan ylihuomenna 14.4. uuden hallituksen tärkeisiin tehtäviin! SOSTEn luottamustehtävissä on kahden kauden rajaus per luottamustehtävä. Tämä on hyvä ja toimiva malli. Viime kierroksellakin luottamustehtäviin oli ehdolla useita kiinnostuneita, osaavia ja motivoituneita […]

Blogi
tutkija

9.4.2021 09:00

Järjestöt osoittivat voimansa koronakriisissä

Sosiaalibaro Tuoreesta Sosiaalibarometrista ilmenee, että sosiaali- ja terveysjohtajista puolet piti järjestöjä merkittävinä koronaepidemian seurausten lieventäjinä. Järjestöjen merkitys kunnissa näkyi myös käytännön työssä. Barometriin vastanneista sosiaalityöntekijöistä 82 prosenttia ohjasi asiakkaitaan järjestöjen tuen ja toiminnan piiriin. Lisäksi 67 prosenttia kertoi asiakkaidensa hyödyntäneen järjestöjen ruoka-apua. Eniten järjestöihin nojattiin välittömissä avuntarpeissa: ruoka- ja asiointiavussa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat hyötyivät […]

Blogi

8.4.2021 13:00

Kuntavaalit: Parisuhteen tukeminen on kansantalouskysymys

Kuntavaalit Koronapandemia on tuonut näkyviin parisuhteiden haasteet perheissä. Kuntavaalien lähestyessä koemme tärkeäksi nostaa esille parisuhdepalveluihin panostamisen ja myös ennaltaehkäisevän työn kansantaloudellisen merkityksen. Parisuhdeystävällinen kuntapolitiikka edistää perheiden hyvinvointia ja vaikutukset ulottuvat myös lasten ja nuorten turvalliseen kasvuun ja hyvinvointiin. Varhainen parisuhteen tuki on kannattava hyvinvointi-investointi Tilastokeskuksen mukaan noin 14 000 avioliittoa päättyy avioeroon vuosittain. Avoeroja tapahtuu vuosittain […]