Vähintään kuusi syytä äänestää euro­vaaleissa

Kaarina Tamminiemi on kirjoittanut SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / Vähintään kuusi syytä äänestää euro­vaaleissa

Elämme suurta vaalivuotta. Alkuvuodesta äänestettiin Suomeen uutta presidenttiä, ja kesäkuussa onkin jo vuorossa europarlamenttivaalit. Ennen vaaleja keskustellaan aina paljon siitä, miksi vaaleissa ylipäätään pitäisi äänestää. Europarlamenttivaaleissa kysymykseen onkin ehkä enemmän aihetta, koska monille EU-asiat voivat tuntua kaukaisilta ja vierailta. Äänestäminen kuitenkin kannattaa. Ei ole yhdentekevää, minkälaisella kokoonpanolla Eurooppaa johdetaan seuraavat viisi vuotta ja ketkä 15 meppiä Suomesta valitaan edustamaan meitä suomalaisia.

Suomalaiset pitävät EU-jäsenyyttä hyvänä asiana 

Suomalaiset suhtautuvat pääsääntöisesti EU-jäsenyyteen positiivisesti. Eurobarometri-mielipidekyselyn 2023 vastausten mukaan 79 prosenttia suomalaisista pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 59 prosenttia on kiinnostunut kesäkuussa pidettävistä eurovaaleista – Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6. Suomalaisille tärkeimmät aiheet barometrin mukaan ovat EU:n puolustus ja turvallisuus, demokratia ja oikeusvaltioperiaate sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Näissä kaikissa asioissa voimme tehdä yhteistyötä EU-parlamentissa. 

Kuusi esimerkkiä, miksi äänestäminen eurovaaleissa kannattaa 

  1. Parlamentti on EU:n neuvoston ohella toinen EU:n tärkein lakia säätävä elin, ja EU:n lainsäädäntötyö vaikuttaa osittain myös kansallisiin lakeihin. Äänestämällä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä sinua eurooppalaisessa päätöksenteossa ja lainsäädäntötyössä edustavat. 
  2. EU:ssa päätetään asioista, jotka koskettavat meitä kaikkia. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kansalaisten tietosuoja sekä miten ruoan turvallisuudesta huolehditaan ja miten terveystietoja voidaan siirtää jäsenmaiden rajojen yli.
  3. Maailmassa on yhä enemmän rajat ylittäviä uhkia, kuten pandemiat, ilmastonmuutos, pakolaiskriisit ja terrorismi. Näihin haasteisiin vastaamiseen tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. EU on Suomelle väylä vaikuttaa globaaleihin asioihin. 
  4. Lainsäädäntötyön lisäksi parlamentilla ja parlamentaarikoilla on myös monia muita tehtäviä. He ohjaavat poliittista agendaa, käyttävät budjettivaltaa ja arvioivat tarvetta uudistuksille.
  5. EU:n tehtävänä on täydentää ja tukea jäsenmaita eurooppalaisten terveyden parantamisessa, terveyserojen vähentämisessä ja siirtymisessä kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Lue lisää komission sivuilta: EU4Health 2021–2027 – visio terveemmästä Euroopan unionista
  6. Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä: EU on demokratian puolestapuhuja. EU:n perussopimuksissa edellytetään, että unioni puolustaa demokratian periaatteita myös ulkoasioihin liittyvässä toiminnassaan. Äänestämällä olet osa demokraattista vaikuttamista. 

SOSTEn on valmiina eurovaaleihin 

SOSTE korostaa omissa eurovaalitavoitteissaan hyvinvointitalousajattelun ulottamista unionin päätöksentekoon, taloudellisen ohjausjakson sosiaalisen pilarin vahvistamista, kansalaisyhteiskunnan merkitystä sekä terveysunionin vahvistamista muun muassa lääkepolitiikassa.

Lisätietoa: