Vertaistuki­toiminnan taloudellinen hyödyllisyys kiinnosti Metropolian liiketalouden opiskelijoita

Ari Inkinen katsoo hymyillen kameraan,

Etusivu / Blogi / Vertaistuki­toiminnan taloudellinen hyödyllisyys kiinnosti Metropolian liiketalouden opiskelijoita

Metropolia AMK:ssa liiketaloutta opiskeleville Jesse Granölle, Nelli Alholle, Thomas Alasalmelle ja Joshua Ervaalalle ennestään tuntematon vertaisryhmätoiminta oli mielenkiintoinen MINNO-projektihaaste. Työryhmän tavoitteena oli selvittää järjestön tarjoaman vertaistukitoiminnan taloudellista hyötyä. Eli voidaanko hyötyä laskea ja mihin laskelmien tulisi perustua? Tarkastelukohteeksi valikoitui Äimä ry:n toiminta. Äimä ry auttaa raskausajan sekä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsiviä vertaistukitoiminnallaan. Apua saa puhelimitse, chatissa sekä vertaistukiryhmissä ja tapahtumissa. Vertaistukitoiminta on vapaaehtoista ja palkatonta.

Arvon määrittelemisen vaikeus

Ryhmä vertasi vertaistukitoimintaa vastaavanlaiseen ammattilaisen tekemään työhön ja kuinka paljon ammattilaisen tekemä vastaava työ maksaisi äidille. Yksilöauttamisen vuosikustannukseksi saatiin 6000 euroa, johon harvalla äidillä olisi varaa. Jo muutaman kuukauden vertaisryhmässä olo voisi vähentää yksilötuen kustannusta, joka jäisi kuitenkin monelta äidiltä saavuttamatta.

Työryhmän loppupäätelmissä kuvattiin toiminnan rahallisen arvon laskemisen vaikeus. ”Opimme paljon vertaistukitoiminnasta tämän innovaatioprojektin aikana ja saimme uusia näkökulmia siihen, miten vaikeaa joidenkin asioiden rahallisen arvon määrittäminen on. Vertaistukitoiminta on tärkeä yhteiskunnallinen apuväline, jonka arvoa on valitettavan hankalaa määrittää rahallisesti, mutta sen arvoa ei silti voi aliarvioida”, todetaan loppuarvioissa.

Noin kuukauden ponnistus opintojen ohessa herätti kiinnostuksen ilmiöön liittyvään lisätutkimukseen. Ryhmä pohti, ”mikäli tulevaisuudessa toiminnan arvoa pystyttäisiin määrittelemään tarkasti ja jopa rahallisesti, tämä voisi tuoda hyvin paljon tietoa vertaistukitoiminnan hyödyistä ja tarjota yhdistyksien rahoittajille sekä valtiolle hyvän lähtökohdan sille, olisiko rahoituksen tarvetta mahdollisesti lisätä, jos sen voitaisiin todeta olevan arvokasta”.

Ratkaisematon arvoitus

MINNO-projekti 4/2022 oli mainio tilaisuus törmäyttää eri lähtökohdista tulevia ihmisiä ja yhteisöjä pohtimaan järjestötoiminnan tuottamaa hyötyä. Järjestöjen yleishyödyllisen, vapaaehtoisuuteen vahvasti nojaavan toiminnan rahallisen arvon ymmärtäminen on vaikeasti osoitettavissa, niin kuin opiskelijaryhmä totesi.

Halusin haastaa liiketalouden opiskelijoita pohtimaan heille tuntematonta toimialaa ja toimintatapaa. Samalla halusin haastaa oppilaitosta pohtimaan, nouseeko yleishyödyllisen järjestötoiminnan taloudellisen arvon, menestymisen ja kehittymisen tekijät näkyviin koulutusohjelmassa ja saavatko opiskelijat eväitä yritysosaamisen lisäksi myös järjestöosaamiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöosaaminen ei ole vain osaamista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöt tarvitsevat myös talousosaamista, erityisesti hyvinvointi-investointiosaamista.

Yhteinen jaettu tieto

Palautekeskustelu opiskelijoiden ja Äimä ry:n toiminnanjohtaja Laura Piiraisen kanssa vahvisti jälleen kerran ajatustani, että pienten ja keskisuurten järjestöjenkin olisi hyvä yhdessä pohtia oman toimintansa taloudellista hyötyä. Niin kuin opiskelijakin tässä yhdessä he loppupäätelmässä totesivat tiedon vaikuttavan järjestön toimintaedellytyksiin. Tieto ja tiedon yhteinen jalostaminen sekä hyödyntäminen on sote-järjestöjen toiminnan ja toimintaedellytysten kehittymisen kannalta merkityksellistä.

Äimä ry:n tapauksessa yhteistyötahoja voisi olla työterveysalan yritykset, isä- ja parisuhdejärjestöt. Toisaalta koko yritysmaailma hyötyy siitä, että äidit voivat nykyisten vapaiden aikana saada sen avun ja tuen mitä he tarvitsevat. Avun saannin pitkittyminen todennäköisesti pahentaa tilannetta, tuottaa inhimillistä kärsimystä ja nostaa avun ja tuen kustannuksia.

Yhteisen jaetun tiedon perusteella järjestötoimintaa voidaan kohdentaa sinne missä siitä on eniten hyötyä ja missä se tuo mahdollisimman paljon terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistymisen lisäarvo toiminnassa mukana oleville ihmisille ja yhteisöille.

MINNO-projekti 1/2023

Seuraavaan MINNO-projektiin ilmoittautuminen päättyy 21.12.2022. Ilmoittaudu täällä.