Skip to content

Vuodesta 2021 tulossa järjestövaikuttamisen supervuosi

8.12.2020 12.00

Sote-uudistus
Elinvoimaiset järjestötJärjestöjen sote-muutostukiJärjestöilleSote-järjestötSote-uudistus
johtaja, varapääsihteeri

Sote-uudistuksessa ensi vuosi on järjestöjen näkökulmasta tärkeä. Kuntavaalit ovat vasta alkusoittoa.

Hallituksen sote-esityksen mukaan laki hyvinvointialueista käynnistää palvelujen järjestämisvastuun siirtämisen kunnista hyvinvointialueille. Lain on suunniteltu tulevan voimaan 1.7.2021.

Toimeen ryhtyvät väliaikaiset valmistelutoimielimet

Toimeen ryhtyvät hyvinvointialueen väliaikaiset valmistelutoimielimet ja Uudellamaalla HUS-valmisteluryhmä. Toimielinten kokoonpanosta päättävät hyvinvointialueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja alueiden pelastustoimet. Ne päättävät myös siitä, mikä viranomainen asettaa toimielimen. Toimielimen jäsenet on lain mukaan valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

SOSTEn infograafi ”Mihin muutosvoimaa tarvitaan?” Laki hyvinvointialueesta voimaan 1.7.2021, Kuntavaalit 18.4.2021 ja Aluevaalit 23.1.2021.

Järjestöjen kannalta tärkeät valmisteluprosessit

Väliaikaiset toimielimet edustavat siis tämänkertaisen sote-uudistuksen sote-muutosjohtoa.
Niiden käsissä on monien järjestöjen kannalta tärkeiden valmisteluprosessien liikkeelle laittaminen, kuten keskustelu

  • järjestöjen kunta-avustuksista
  • järjestöjen toimitiloista
  • palvelustrategioiden valmistelusta
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työnjaon tarkemmasta määrittelystä
  • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien organisoinnista sekä
  • miten järjestöjen osallisuus vuosittaisiin ministeriöiden ja alueiden välisiin neuvotteluihin rakennetaan.

Päätettäväksi nämä asiat tulevat vasta, kun aluevaaleilla valitut aluevaltuustot aloitettavat toimintansa keväällä 2022, mutta asioita pohjustetaan ja valmistellaan heinäkuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. Toimintatavat ja ratkaisut alkavat muokkautua tai helposti jopa urautua tässä vaiheessa.

Vipuvartta Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuudesta

SOSTEn ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan yhteinen Järjestöjen muutostuki -kokonaisuus tähtää siihen, että järjestöjen ääni kootaan yhteen ja lujalla yhteistyöllä vastataan siihen haasteeseen, miten järjestöjen toiminta saadaan osaksi sote-uudistuksen toimeenpanoa.

Sote-muutostuen iskujoukkona on 10 henkilön koordinaatioryhmä. Sen perustehtävä on rakentaa maksimaalisen vahvaa järjestöjen yhteistoimintaa, jolla aidosti pystytään vaikuttamaan siihen, että sote-järjestöjen toiminta nivoutuu yhteen. SOSTE vastaa kansallisesta koordinaatiosta ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta yhteistyötahona alueellisesta toteutuksesta.

Yhteistoiminta Järjestöjen sote-muutostueksi organisoidaan mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen. Aikaa ei ole hukattavaksi. Ei edes siinä tapauksessa, että sote-uudistuksen eduskuntakäsittely viivästyttäisi aikataulua. Tai vaikka kuntavaalit lykkääntyisivät – joskin epätodennäköisesti – koronan vuoksi syksyyn. Soten toimeenpanon valmistelu etenee jo soten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvien kehittämishankkeiden kautta, ja alueilla ollaan hyvässä vauhdissa.

Uudenlaista yhteistoimintaa

Järjestöjen sote-muutostuessa on kyse hyvin konkreettisesta, joskin aivan uudenlaisesta yhteistoiminnasta. Se pohjautuu selkeisiin yhteisiin tavoitteisiin, osaamisen rekrytointiin eri organisaatioista ja osapuolten haluun sitoutua ja osallistua yhteiseen muutoksen tekemiseen. Ja vahvaan uskoon ihmiseen tärkeimpänä menestystekijänä.

Tuekseen tämä muutostyö tarvitsee sote-järjestötoimijat kaikilta tasoilta ja tahoilta. Tämän voi sanoa olevan sote-järjestöjen yhteistyön ja muutosvoiman happotesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Elinvoimaiset järjestöt -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

20.4.2021 13:00

SOSTEn uusi hallitus aloittaa työnsä – edessä innostavia ja haasteellisia tehtäviä

Kansalaisyhteiskunta Kiitän koko SOSTEn uuden, viime viikolla valitun hallituksen puolesta SOSTEn jäseniä saamastamme luottamuksesta. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on olemassa jäseniään varten ja toimii jäsenistön asettamien tavoitteiden puolesta. SOSTE kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. Jäsenistöämme yhdistää yhdessä tekeminen ja hyvän elämän tavoittelu. Toimintakenttä yhtä rikas ja […]

Blogi

12.4.2021 13:00

Nostan hattua ja kiitän hyvästä yhteistyöstä

Kansalaisyhteiskunta On aika kiittää. Olen toiminut kuusi vuotta SOSTEn hallituksen puheenjohtajana. On aika poistua puheenjohtajan tuolilta ja antaa paikat uusille. Onnea ja menestystä uusille, jotka valitaan ylihuomenna 14.4. uuden hallituksen tärkeisiin tehtäviin! SOSTEn luottamustehtävissä on kahden kauden rajaus per luottamustehtävä. Tämä on hyvä ja toimiva malli. Viime kierroksellakin luottamustehtäviin oli ehdolla useita kiinnostuneita, osaavia ja motivoituneita […]

Blogi
erityisasiantuntija

2.2.2021 12:30

Järjestöjen yleisavustusten suhteellista osuutta on kasvatettava – se mahdollistaa nopean reagoinnin ihmisten hätään

Avustusjärjestelmä Sosiaali- ja terveysalan järjestöille tarkoitettujen valtionavustusten painopistettä tulisi siirtää enemmän yleisavustusten suuntaan. Kehitys on ollut päinvastainen. Sosiali- ja terveysministeriö päätti 21.1.2021 vuodelle 2021 myönnettävistä jatkoavustuksista ja uusista Paikka auki -ohjelman hankeavustuksista. Valtionavustukset merkittävä resurssi järjestöille Valtionavustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen suomalaisille sosiaali- ja terveyden alan järjestöille ovat merkittävä resurssi. Yksistään SOSTEn yli 230 jäsenyhteisön […]