Vuodesta 2021 tulossa järjestö­vaikuttamisen supervuosi

Anne Knaapi katsoo hymyillen kameraan ja nojaa päätään käteensä.

Etusivu / Blogi / Vuodesta 2021 tulossa järjestö­vaikuttamisen supervuosi

Sote-uudistuksessa ensi vuosi on järjestöjen näkökulmasta tärkeä. Kuntavaalit ovat vasta alkusoittoa.

Hallituksen sote-esityksen mukaan laki hyvinvointialueista käynnistää palvelujen järjestämisvastuun siirtämisen kunnista hyvinvointialueille. Lain on suunniteltu tulevan voimaan 1.7.2021.

Toimeen ryhtyvät väliaikaiset valmistelutoimielimet

Toimeen ryhtyvät hyvinvointialueen väliaikaiset valmistelutoimielimet ja Uudellamaalla HUS-valmisteluryhmä. Toimielinten kokoonpanosta päättävät hyvinvointialueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja alueiden pelastustoimet. Ne päättävät myös siitä, mikä viranomainen asettaa toimielimen. Toimielimen jäsenet on lain mukaan valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

SOSTEn infograafi ”Mihin muutosvoimaa tarvitaan?” Laki hyvinvointialueesta voimaan 1.7.2021, Kuntavaalit 18.4.2021 ja Aluevaalit 23.1.2021.

Järjestöjen kannalta tärkeät valmisteluprosessit

Väliaikaiset toimielimet edustavat siis tämänkertaisen sote-uudistuksen sote-muutosjohtoa.
Niiden käsissä on monien järjestöjen kannalta tärkeiden valmisteluprosessien liikkeelle laittaminen, kuten keskustelu

Päätettäväksi nämä asiat tulevat vasta, kun aluevaaleilla valitut aluevaltuustot aloitettavat toimintansa keväällä 2022, mutta asioita pohjustetaan ja valmistellaan heinäkuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. Toimintatavat ja ratkaisut alkavat muokkautua tai helposti jopa urautua tässä vaiheessa.

Vipuvartta Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuudesta

SOSTEn ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan yhteinen Järjestöjen muutostuki -kokonaisuus tähtää siihen, että järjestöjen ääni kootaan yhteen ja lujalla yhteistyöllä vastataan siihen haasteeseen, miten järjestöjen toiminta saadaan osaksi sote-uudistuksen toimeenpanoa.

Sote-muutostuen iskujoukkona on 10 henkilön koordinaatioryhmä. Sen perustehtävä on rakentaa maksimaalisen vahvaa järjestöjen yhteistoimintaa, jolla aidosti pystytään vaikuttamaan siihen, että sote-järjestöjen toiminta nivoutuu yhteen. SOSTE vastaa kansallisesta koordinaatiosta ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta yhteistyötahona alueellisesta toteutuksesta.

Yhteistoiminta Järjestöjen sote-muutostueksi organisoidaan mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen. Aikaa ei ole hukattavaksi. Ei edes siinä tapauksessa, että sote-uudistuksen eduskuntakäsittely viivästyttäisi aikataulua. Tai vaikka kuntavaalit lykkääntyisivät – joskin epätodennäköisesti – koronan vuoksi syksyyn. Soten toimeenpanon valmistelu etenee jo soten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvien kehittämishankkeiden kautta, ja alueilla ollaan hyvässä vauhdissa.

Uudenlaista yhteistoimintaa

Järjestöjen sote-muutostuessa on kyse hyvin konkreettisesta, joskin aivan uudenlaisesta yhteistoiminnasta. Se pohjautuu selkeisiin yhteisiin tavoitteisiin, osaamisen rekrytointiin eri organisaatioista ja osapuolten haluun sitoutua ja osallistua yhteiseen muutoksen tekemiseen. Ja vahvaan uskoon ihmiseen tärkeimpänä menestystekijänä.

Tuekseen tämä muutostyö tarvitsee sote-järjestötoimijat kaikilta tasoilta ja tahoilta. Tämän voi sanoa olevan sote-järjestöjen yhteistyön ja muutosvoiman happotesti.

Anne Knaapi johtaja, varapääsihteeri