Vuoroasuvien lasten tilanteita parannettava nopeasti

Rintakuvissa hymyilevät Anna Järvinen ja Päivi Nykyri, välissä lukee heidän nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / Vuoroasuvien lasten tilanteita parannettava nopeasti

Lasten vuoroasumistilanteisiin parannuksia pohtineen poikkihallinnollisen työryhmän toimenpidesuunnitelma nostaa esiin tärkeitä kehittämiskohteita vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä palveluissa ja sosiaaliturvaetuuksissa. Suunnitelma oli lausuntokierroksella vuodenvaihteen molemmin puolin.

Järjestöt ovat pettyneitä siihen, että suunnitelmassa ehdotukset jätetään tulevaisuudessa toteutettaviksi tai muiden ryhmien edistettäviksi. Konkreettiset toimenpiteet ja etenemisaikataulu jäävät puuttumaan.

Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukeminen ja siihen liittyen edellisellä vaalikaudella tehdyn vuoroasumisselvityksen toimenpide-ehdotusten edistäminen.

Vuoroasuminen ei saa olla mahdollista vain hyvätuloisille

Vuoroasuminen on tällä hetkellä pitkälti hyväosaisten perheiden lasten etuoikeus. Tärkeää on, että vuoroasuvat lapset huomioidaan jatkossa molempien vanhempien asumistukilaskelmassa. Ilman tätä muutosta vuoroasuminen ei pienituloisimmille perheille ole useinkaan mahdollista. Toimeentulotuessa olisi paremmin huomioitava, että molemmissa perheissä on asumiskulujen lisäksi kiinteitä kustannuksia, jotka eivät liiku lapsen mukana.

Lapsen elatuksen järjestäminen koskettaa kaikkia eroperheitä. Elatusapua koskeva, vuoroasumistilanteet huomioiva valtakunnallinen ohjeistus on saatava pian kuntoon. Puuttuva valtakunnallinen ohjeistus aiheuttaa perheiden eriarvoisuutta ja vaikeuttaa ristiriitatilanteita vanhempien välillä.

Palveluiden on edistettävä vuoroasuvan lapsen etua

Myös palveluissa on tällä hetkellä puutteita, jotka saattavat muodostua esteeksi tai hankaloittaa vuoroasumista. Erityisesti vammaisten ja erityistarpeisten lasten kohdalla palvelujen saatavuuden puute voi olla este vuoroasumiselle.

Sosiaali- ja terveyspalveluja olisi saatava lapsen molemmissa osoitteissa asuinkunnasta riippumatta. Akuutin hoidon lisäksi on tärkeää varmistaa ennaltaehkäisevien palveluiden ja perheiden tukipalveluiden, kuten kotipalvelun ja lastensuojelupalveluiden, saatavuus molempiin koteihin. On myös varmistettava molempien huoltajien mahdollisuudet saada tietoa lapsen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asioinnista.

Laki sallii tällä hetkellä lapselle kaksi varhaiskasvatuspaikkaa. Nyt olisi pikaisesti linjattava kuntien välisten kustannusten korvaamisesta näissä tilanteissa. Lisäksi on varmistettava, että lapselle laaditaan yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma, jolla tuetaan lapsen yksilöllisiä tarpeita.

Esi- ja perusopetuksessa olevalle lapselle tulisi olla mahdollista saada koulukuljetus molemmista kodeista. Lähikoulua valittaessa on päätöstä tarkasteltava lapsen kokonaisedun näkökulmasta. Silloin tulee huomioida myös lapsen mahdollisuus kulkea harrastuksiin ja ystävien luo.

Viipymättä on ryhdyttävä kouluttamaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä siihen, miten toimia lasten vuoroasumiseen liittyvissä perheiden moninaisissa tilanteissa.

Selvityksistä konkreettisiin toimiin

Selvitysten mukaan noin 30 prosenttia eroperheiden lapsista vuoroasuu. Vuoroasumiseen liittyvät palvelujen ja etuuksien epäkohdat koskettavat siten suurta osaa nykyisistä eroperheistä.

Epäkohdat ovat olleet tiedossa vuosia. Toimenpidesuunnitelmaa on edeltänyt jo aiempia selvityksiä. Nyt on aika päästä konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta ehdotetut parannukset ehtivät auttaa jo nykyisin vuoroasuvia lapsia.