Skip to content

Vuoroasuvien lasten tilanteita parannettava nopeasti

21.1.2022 10.00

Sosiaaliturvauudistus
Hyvinvoivat ihmisetHyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelutSosiaaliturvauudistusSote-uudistusToimeentulo

Lasten vuoroasumistilanteisiin parannuksia pohtineen poikkihallinnollisen työryhmän toimenpidesuunnitelma nostaa esiin tärkeitä kehittämiskohteita vuoroasuvien lasten ja heidän perheidensä palveluissa ja sosiaaliturvaetuuksissa. Suunnitelma oli lausuntokierroksella vuodenvaihteen molemmin puolin.

Järjestöt ovat pettyneitä siihen, että suunnitelmassa ehdotukset jätetään tulevaisuudessa toteutettaviksi tai muiden ryhmien edistettäviksi. Konkreettiset toimenpiteet ja etenemisaikataulu jäävät puuttumaan.

Sanna Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukeminen ja siihen liittyen edellisellä vaalikaudella tehdyn vuoroasumisselvityksen toimenpide-ehdotusten edistäminen.

Vuoroasuminen ei saa olla mahdollista vain hyvätuloisille

Vuoroasuminen on tällä hetkellä pitkälti hyväosaisten perheiden lasten etuoikeus. Tärkeää on, että vuoroasuvat lapset huomioidaan jatkossa molempien vanhempien asumistukilaskelmassa. Ilman tätä muutosta vuoroasuminen ei pienituloisimmille perheille ole useinkaan mahdollista. Toimeentulotuessa olisi paremmin huomioitava, että molemmissa perheissä on asumiskulujen lisäksi kiinteitä kustannuksia, jotka eivät liiku lapsen mukana.

Lapsen elatuksen järjestäminen koskettaa kaikkia eroperheitä. Elatusapua koskeva, vuoroasumistilanteet huomioiva valtakunnallinen ohjeistus on saatava pian kuntoon. Puuttuva valtakunnallinen ohjeistus aiheuttaa perheiden eriarvoisuutta ja vaikeuttaa ristiriitatilanteita vanhempien välillä.

Palveluiden on edistettävä vuoroasuvan lapsen etua

Myös palveluissa on tällä hetkellä puutteita, jotka saattavat muodostua esteeksi tai hankaloittaa vuoroasumista. Erityisesti vammaisten ja erityistarpeisten lasten kohdalla palvelujen saatavuuden puute voi olla este vuoroasumiselle.

Sosiaali- ja terveyspalveluja olisi saatava lapsen molemmissa osoitteissa asuinkunnasta riippumatta. Akuutin hoidon lisäksi on tärkeää varmistaa ennaltaehkäisevien palveluiden ja perheiden tukipalveluiden, kuten kotipalvelun ja lastensuojelupalveluiden, saatavuus molempiin koteihin. On myös varmistettava molempien huoltajien mahdollisuudet saada tietoa lapsen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asioinnista.

Laki sallii tällä hetkellä lapselle kaksi varhaiskasvatuspaikkaa. Nyt olisi pikaisesti linjattava kuntien välisten kustannusten korvaamisesta näissä tilanteissa. Lisäksi on varmistettava, että lapselle laaditaan yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma, jolla tuetaan lapsen yksilöllisiä tarpeita.

Esi- ja perusopetuksessa olevalle lapselle tulisi olla mahdollista saada koulukuljetus molemmista kodeista. Lähikoulua valittaessa on päätöstä tarkasteltava lapsen kokonaisedun näkökulmasta. Silloin tulee huomioida myös lapsen mahdollisuus kulkea harrastuksiin ja ystävien luo.

Viipymättä on ryhdyttävä kouluttamaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä siihen, miten toimia lasten vuoroasumiseen liittyvissä perheiden moninaisissa tilanteissa.

Selvityksistä konkreettisiin toimiin

Selvitysten mukaan noin 30 prosenttia eroperheiden lapsista vuoroasuu. Vuoroasumiseen liittyvät palvelujen ja etuuksien epäkohdat koskettavat siten suurta osaa nykyisistä eroperheistä.

Epäkohdat ovat olleet tiedossa vuosia. Toimenpidesuunnitelmaa on edeltänyt jo aiempia selvityksiä. Nyt on aika päästä konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta ehdotetut parannukset ehtivät auttaa jo nykyisin vuoroasuvia lapsia.

 

 

Anna Järvinen (vasemmalla)
erityisasiantuntija
Päivi Nykyri
erityisasiantuntija
SOSTE

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

28.4.2022 12:00

Palkkatuen uudistus huolestuttaa – kerro meille näkemyksesi!

Hyvinvointi ja terveys Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on valmistellut lakiesityksen, jolla muutetaan palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen kokonaisuudistus on tarpeellinen: byrokratian yksinkertaistamista, järjestelmän ennakoitavuutta ja maksatusprosessin nopeuttamista on kaivattu. Hyvistä tavoitteista huolimatta lakiluonnoksen kokonaisvaikutus järjestöjen ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta näyttää huonolta. Muutokset järjestöjen 100 % tukeen eivät ole hyväksyttäviä Uudistuksella tullaan leikkaamaan järjestöjen mahdollisuuksia työllistää 100 % palkkatuella. Leikkaus koskisi […]

Blogi

25.4.2022 10:40

Toimeentulotuen ongelmat asettavat paineita kohta lausunnolle tulevalle toimeentulolain uudistukselle

Sosiaaliturvauudistus Toimeentulotukea uudistetaan. Kun hallituksen lakiesitys tulee lausuntokierrokselle huhtikuun lopulla, SOSTEn jäsenjärjestöjen kannattaa siitä lausua. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää lain uudistamisesta kaikille avoimen kuulemistilaisuuden keskiviikkona 27.4.2022. Tilaisuudessa esitellään lausunnolle lähtevän lain keskeistä sisältöä. Lue lisää: STM: Kuulemistilaisuus toimeentulotukilain uudistamisesta 27.4. Kela vastasi järjestöjen kehittämisehdotuksiin toimeentulotuesta Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Viimesijaisen turvaverkon ihmisille takaavana tukena sen […]

Blogi
erityisasiantuntija

21.4.2022 13:00

Etuuksien hakeminen muutettava helpommaksi ja selkeämmäksi

Sosiaaliturvauudistus Yksi SOSTEn ja sen jäsenjärjestöjen näkökulmasta tärkeä tavoite sosiaaliturvan uudistamisessa on, että etuusjärjestelmää saadaan muutettua ihmisten näkökulmasta selkeämmäksi ja ymmärrettäväksi. Perusturvaetuuksien myöntämisestä vastaavana tahona Kela on keskeinen toimija, joka omaa toimintaansa kehittämällä pystyy vaikuttamaan asiaan. SOSTE kokosi loppuvuonna 2021 jäsenjärjestöiltään ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi ja toimitti ne Kelan johdolle. Kehitysehdotukset avasivat hyvän keskustelun Kelan kanssa. […]