Skip to content

Päivi Nykyri

erityisasiantuntija

Toimin lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi vaikuttamalla koulutuspolitiikkaan sekä verkostojen kautta. Teen myös kansainvälistä työtä Euroopan terveet koulut -verkoston kansallisena koordinaattorina.

Kielitaito: englanti, ruotsi

Edustukseni

  • Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä
  • Euroopan terveet koulut -verkoston Suomen osuus
  • HALI Lastensuojelun taustaryhmä
  • Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä (Taiku3)
  • Lasten terveysfoorumi, Järjestöverkosto
  • Oikeus oppia – kansallinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi, OKM
  • SHE / Schools for Health in Europe Network Foundation

Uusimmat kirjoitukset

Blogi
erityisasiantuntija

18.2.2020 13:00

Kooste State of Health in the EU -seminaarista

Hyvinvointi ja terveys Suomen State of Health in the EU -terveysprofiilia 2019 (pdf) tarkasteltiin 12.2.2020 SOSTEn, eduskunnan Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -ryhmän sekä Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkaksen järjestämässä tilaisuudessa eduskunnan Pikkuparlamentissa. EU:n kehityssuuntia Euroopan komission Suomen-edustuston talouspoliittinen neuvonantaja Ismo Grönroos-Saikkala esitteli pääkohtia Euroopan komission EU-maiden terveysprofiilien yhteydessä julkaistusta oheisraportista, jossa esitellään kehityssuuntauksia, joita on useimmissa tai kaikissa […]

Blogi
erityisasiantuntija

12.6.2019 09:00

Lapsen etu edellä – niin sen täytyy mennäkin!

Hyvinvointi ja terveys Lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta Antti Rinteen hallitusohjelma näyttää toiveiden täyttymykseltä. Siinä on tuotu esille paljon keinoja, joita muun muassa monet lasten asioita edistävät järjestöt ovat peräänkuuluttaneet. Ohjelmasta välittyy vahvasti panostus toimiin, joilla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja ylisukupolvista huono-osaisuutta, edistämään koulutuksellista tasa-arvoa sekä lisäämään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Pitkäjänteinen investointiajattelu on ohjelmassa vahvasti näkyvissä. […]

Blogi
erityisasiantuntija

8.5.2019 09:00

Perinnöksi hyvinvointia

Hyvinvointi ja terveys Seuraavan hallituksen on välttämätöntä ottaa hallitusohjelmassaan tärkeäksi prioriteetiksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen. Muuta vaihtoehtoa ei ole, mikäli halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, ylisukupolvista huono-osaisuutta sekä lapsiköyhyyttä. Tilanne nyt Lapsiköyhyys on Suomessa kasvussa. Vuonna 2017 köyhien lasten (0–17 v) osuus oli 13,9 % ja on ohittanut koko väestön köyhyysasteen. Köyhyydessä elää 150 000 lasta. Toimeentulovaikeuksien kanssa […]

Blogi
erityisasiantuntija

2.5.2018 10:51

Kehittämällä elinympäristöä voimme tukea lapsen oikeutta terveyteen

Hyvinvointi ja terveys YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 24. artikla sisältää lapsen oikeuden elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa. Artiklan 3 mukaan taas kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Elinympäristö vaikuttaa lapsen terveyteen Elinympäristömme on muuttunut muutamassa vuosikymmenessä merkittävästi paitsi myönteiseen, myös terveellisiä elintapoja uhkaavaan […]

Blogi
erityisasiantuntija

29.3.2018 12:34

Lapset ja nuoret ovat eriarvoistumisen ehkäisyn keskiössä

Hyvinvointitalous Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien palvelujen toimintatavat, sisällöt ja lainsäädäntö ovat keskeisessä roolissa vaikutettaessa ylisukupolvisen eriarvoisuuden kulkuun, suuntaan tai toiseen. Professori Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmän raportissa esitetään hyviä rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä ehdotuksia lasten ja nuorten eriarvoisuuden torjumiseksi. Työryhmän ehdotuksissa ollaan asian ytimessä; palvelut tulee kohdistaa ongelmien juurisyihin ja tarvittava tuki luontevasti rinnalla kulkien, lasten ja nuorten tarpeet […]

Blogi
erityisasiantuntija

12.1.2018 08:08

Kouluun uupuva lapsi ja nuori tarvitsee välittämistä koululta ja vanhemmilta

Hyvinvointitalous ”Koulu-uupumus on erittäin vahva tunnetila, joka ottaa sut haltuun.” ”Tuntuu siltä et just väsyttää eikä oikein jaksa nousta sängystä ja kaikki tuntuu sillä tavalla sellaselta isolta möykyltä.” Näin kuvailivat koulu-uupumusta kaksi nuorta Aseman Lasten videolla. Haastattelu liittyi marraskuun loppupuolella SOSTEn, Lasten terveysfoorumin ja eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmän järjestämään Lasten terveyskäräjät -seminaariin teemalla: Jaksaa, jaksaa! Uuvuttaako […]

Lausunnot

19.5.2022

Yhdenvertaisuuslaki

Lausuntopyyntö mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta, VN/3528/2021
Vastaanottaja: Oikeusministeriö
4.5.2022

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Vastaanottaja: Sivistysvaliokunta
8.11.2021

Alkoholi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
Vastaanottaja: valtiovarainvaliokunnan verojaosto
22.10.2021

Perhevapaauudistus HE 129/2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi, HE 129/2021
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
20.8.2021

Alkoholi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
Vastaanottaja: Valtionvarainministeriö
11.6.2021

Varhaiskasvatus

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
20.5.2021

Lastensuojelulaki

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, VN/463/2021
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
1.4.2021

Perhevapaauudistus

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi, STM065:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
6.2.2019

Liikuntapolitiikka

VNS 6/2018 vp / Asiantuntijapyyntö / Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
Vastaanottaja: Sivistysvaliokunta
9.2.2018

Euroopan sosiaalinen peruskirja

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen neljännentoista määräaikaisraportin laatiminen, HEL7M0743-31
Vastaanottaja: Ulkoministeriö