Skip to content

Vuosi lisää pelkkää sote-valmistelua? – lisävuosi söisi kehittämiseen tarvittavia eväitä

12.5.2021 13.00

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hyvinvoivat ihmisetSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus
johtaja, varapääsihteeri

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on tuhattaito- ja kestävyslaji. Jälleen kerran ollaan lähellä sitä ratkaisevaa hetkeä. Uudistamisen mahdollistava lakipaketti pitäisi saada hyväksytyksi eduskunnassa ennen istuntokauden loppua. Sen seurauksena vapaaehtoinen soten toimeenpanoon valmistautuminen siirtyisi virallisesti väliaikaisten valmistelutoimielinten tehtäväksi heinäkuun alusta lukien.

Mutta varmaa soten eteneminen ei ainakaan aikataulun puolesta vielä ole. Perustuslakivaliokunnasta on tullut sote-uudistamisen, jos ei nyt ihan päänäyttämö, niin ainakin varsin kilpailukykyinen sivunäyttämö. Läpäiseekö hallituksen esitys sen perustuslaillisen läpivalaisun? Jos korjattavaa löytyy, selvitäänkö lyhyellä vikalistalla vai tuleeko kalliskin remontti? Julkisuudessa jo ainakin ministeri Krista Kiuru ja sosiaali- terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi ovat väläytelleet mahdollisuutta, että tämän kevään aikataulun kireys saattaisi siirtää soten etenemistä vuodella.

Soten-uudistuksen etenemisvauhti jakaa mielipiteitä

Mahdollista vuoden lisäaikaa voi punnita suuntaan ja toiseen. Näin tapahtui muun muassa Kuntaliiton Sote-tulevaisuuspäivässä toukokuun alkupuolella. Toiset pitivät rivakkaa etenemistä parhaana, jotkut taas arvioivat vuoden lisäajan parantavan toimeenpanon valmistelua. Kantojensa esittäjät olivat soten toimeenpanon valmistelun vastuuhenkilöitä eli eivät siis poliitikkoja.

Miltä vuoden lisäaika tuntuisi järjestötoimijoiden näkökulmasta? Luulen, että kantoja löytyisi puolesta ja vastaan. Jos on taipuvainen perusteelliseen valmistautumiseen, on helppo kannattaa pidempää valmistelua – jokin asia kun on aina vielä epäselvä tai epävarma. Jos taas tekee mieluummin valmista matkan varrella eikä etukäteen, niin lisäaika tuntuu vain turhalta jarruttelulta.

Itse viihdyn kehittämisen ja jatkuvan oppimisen maailmassa, joten oma mielipiteeni on, että asian pitkittyminen johtaisi turhaan ylisuunnitteluun. Turhaan siksi, että tämäkään sote-esitys ei ole täydellinen eikä sellaista ole luotavissa. Asioita ei kuitenkaan päästä korjaamaan sillä, että jätetään koko homma tekemättä.

Sote-uudistuksen mahdollisuudet esiin

Onkin parempi keskittyä siihen, millaisia mahdollisuuksia sote-uudistuksen eteneminen tarjoaisi järjestöjen näkökulmasta. Tartutaan yhteen asiaan: soten järjestämislaki velvoittaa kunnat ja hyvinvointialueet yhteistyöhön järjestöjen kanssa. Ensisijainen velvoite on kummallakin siltä osin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu niiden kummankin ”muihin lakisääteisiin tehtäviin” (järjestämislaki 6 § ja 7 §). Molempien tahojen on siis edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lisäksi hyvinvointialueiden on vähintään kerran vuodessa otettava järjestöt mukaan neuvotteluihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Näen tässä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Sote-uudistuksessa on ongelmakohtia. Järjestöjen näkökulmasta suurimmat huolet liittyvät siihen, uudistetaanko sosiaali- ja terveydenhuoltoa sillä tavoin, että järjestöjen tuottama lisäarvo ja kyvykkyydet tulevat tunnistetuksi ja tunnustetuksi osaksi koko sote-toimialan uudistamista. Riskejä voi nähdä niin järjestöjen palvelutuotannon kuin järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisenkin näkökulmasta. Pieneneekö esimerkiksi monituottajuuden elintila? Entä miten käy järjestöavustusten?

Mutta vastapuolella ovat mahdollisuudet. Ensiksikään julkinen sektori ei pysty vastaamaan aitoon asiakastarpeeseen ilman yksityisiä toimijoita järjestöt mukaan lukien. Toiseksi soten perustavoitteiden toteuttaminen kustannusten hallinnasta ja painopisteen siirtämisestä ennaltaehkäisyyn edellyttää järjestöjen panosta.

Valmistelusta on aika siirtyä tositoimiin

Järjestöjen mahdollisuudet sote-uudistuksessa liittyvät niiden toiminnan kivijalkoihin eli ennaltaehkäisyyn, kykyyn tukea ihmistä ennen kuin palvelutarve syntyy, rinnalla kulkemiseen ja toipumisapuun. Järjestöjen palvelutuotannossa puolestaan oli asiakasymmärrystä ennen kuin koko sana keksittiin.

Väitän, että järjestöjen vahvuuksien hyödyntäminen tai hyödyntämättä jättäminen on yhteydessä siihen, paljonko ihmisten hyvinvointiin kuluu rahaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hallinta pitääkin aloittaa juurisyystä eli menojen hallinnasta. Esimerkiksi kakkostyypin diabetesta voitaisiin ehkäistä vaikuttamalla elintapoihin, minkä avulla olisi jo yksistään mahdollista saavuttaa arviolta miljardiluokan säästöt. Kiistely valtionosuuksien jakamisesta on enemmänkin keskustelua menovirtojen ohjailusta kuin kustannusten hallintaa.

Lue lisää: Työ- ja elinkeinoministeriö: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn hyödyt miljardiluokkaa

Jos soteen suhtautuminen tuntuu hankalalta, siihen on olemassa käyttökelpoinen ja ajankohtainen kannanmuodostuksen malli: jo järki sanoo, että järjestelmää on uudistettava epävarmuuksista huolimatta, joten uudistuksen toteutumista ei kannata estää. Nykymuotoinen järjestelmä on epätasa-arvoinen, ja palvelujen järjestämisvastuun siirtäminen pieniä kuntia suuremmille alueille on yksinkertaisesti järkevää. Se ei kuitenkaan ole koko totuus: viime kädessä sote-uudistuksen onnistumisen ratkaisevat sen toimeenpano ja toimintatapojen uudistaminen, koska vasta niissä määrittyy toiminnan lopullinen hintalappu. Lisävuosi sote-valmistelua kävisi siis monella tapaa kalliiksi.

Kommentit

  1. Kalevi Salonen sanoo:

    Jos kirjoittaja toisaalta kannattaa matkan varrella suunnittelua, eli tunnistaa hallituksen esityksen puutteellisuuden, niin ei voida puhua ylisuunnittelusta. Muutenkin ajatus ylisuunnittelusta ja matkan varrella suunnittelusta kuulostaa absurdilta. Kyllä näin isossa muutoksessa suunnitelmien pitää olla jo valmiiksi hyvin linjattuina.

    Nyt hallituksen esitys ei toteuttaisi ainuttakaan uudistukselle asetettua tavoitetta! Eikö sellaisen pitäisi olla mahdotonta jo ajatuksenakin?

    Kirjoittaja toistaa myös vanhan kliseen, ettei hallituksen esitys ole täydellinen eikä sellaista ole luotavissa. Todellisuudessa kuta kuinkin sellainen on jo olemassa – Pelkistetty Sote, joka kaiken lisäksi toisi vielä täydellisen valinnanvapaudenkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvoivat ihmiset -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

20.10.2021 08:15

Syrjäytyminen on Suomen sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia – järjestöt ehkäisevät uhkia ja luovat turvallisuutta

Kansalaisyhteiskunta Mistä alat etsiä tietoa ja apua, kun jotain pahaa, yllättävää tapahtuu? Kun vanha äitini joutui valepoliisirikoksen uhriksi, tietoa löytyi parhaiten järjestöjen nettisivuilta, Suvanto ry:stä ja Rikosuhripäivystyksestä. Kun valmistelin SOSTEn lausuntoa sisäisen turvallisuuden selonteosta, tajusin kuinka monella tavalla ja konkreettisesti sosiaali- ja terveysjärjestöt synnyttävät turvallisuuden tunnetta ja puuttuvat turvallisuusuhkien juurisyihin ihan perustoiminnallaan. Ja sitten auttavat ja […]

Blogi
yhteiskuntasuhdepäällikkö

24.9.2021 09:00

Marinin hallituksen arvosana laski hyvästä tyydyttävään

Kansalaisyhteiskunta Hallituksen jokasyksyinen budjettiriihi oli ja meni, mutta mitä jäi käteen? Arvioin hallituksen päätöksiä SOSTEn keskeisten vaikuttamiskärkien kautta: työllisyys ja toimeentulo terveyteen ja hyvinvointiin investointi ilmastotoimet Edellisessä hallituksen puoliväliriihen arvioinnissa yleisarvosana oli vielä hyvä 8,0. Nyt yleisarvosanaksi tuli 7,3 – siis tyydyttävä. Analyysien tueksi olen käyttänyt SOSTEn asiantuntija-arvioita siitä, mitä hyvää tai mitä huonoa ja epäselvää riihen […]

Blogi
erityisasiantuntija

30.8.2021 13:00

Toimeentulotukilakia uudistetaan – kerro meille näkemyksesi!

Sosiaaliturvauudistus Sosiaaliturvaa uudistetaan pitkäjänteisellä komiteatyöllä, mutta toimeentulotuen ilmiselviin epäkohtiin halutaan puuttua jo nopeammin. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulotukityöryhmän mietintö julkaistiin 10.8.2021. Siinä ryhmä ehdottaa muutoksia lakiin, tekee ehdotuksia sen toimeenpanoon ja tuen hakemiseen liittyen sekä nostaa esiin jatkoselvittelyä vaativia kysymyksiä. Keskeisenä tavoitteena kerrotaan, että haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tuen tarpeisiin vastataan nykyistä paremmin. Lue lisää:  Työryhmä esittää […]