Julkiset palvelut koronaepidemian aikana


Etusivu / Artikkelit / Julkiset palvelut koronaepidemian aikana

Koronaviruksen leviämisen vastaiset poikkeustoimet ovat vaikuttaneet erityisesti niiden ihmisten arkeen, jotka ovat tavalla tai toisella riippuvaisia erilaisista palveluista.  Hallitus on päättänyt luopua valmiuslain käytöstä. Näin ollen valmiuslakiin pohjautuvat asetukset kumotaan 16.6. lähtien. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Monet kunnat ja kuntayhtymät supistivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjontaa poikkeusaikana ja luopuivat asetuksen turvin terveydenhuollon kiirettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta. Nyt asetus on kumottu ja palveluiden järjestäjillä on jälleen velvoite noudattaa hoitotakuun määräaikoja.

Kuntien ja kuntayhtymien kyky palauttaa palvelutarjonta kriisiä edeltävälle tasolle voi kuitenkin vaihdella. Mahdollisista palvelurajoituksista saat tietoa oman kotikuntasi nettisivuilta.

Valmiuslain nojalla annettiin myös monia sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiä. Asetusten kumoamisen myötä myös niiden nojalla annettujen päätösten voimassaolo päättyy.

Valtioneuvoston suositus vierailujen välttämiseksi sairaaloissa on purettu. Suosituksen purkaminen koskee sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sairaalahoitoa. Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja. Lisätietoja vierailukäytännöistä.

Koronaviruksen hoito asiakkaalle maksutonta

Koronavirukseen liittyvä tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen ovat asiakkaalle maksuttomia tartuntatautilain perusteella. Myös henkilöt, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, saavat koronaviruksen tutkimuksen ja hoidon Suomessa maksutta. Maksuttomuus ei kuitenkaan koske hoitoon liittyviä matkakustannuksia. Niihin saa korvausta sairausvakuutuslain perusteella vastaavalla tavalla kuin muihinkin lääkäri- ja hoitokäynteihin.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriö: Ajankohtaista 

Aluehallintovirasto: Usein kysytyt kysymykset ja ohjeita 

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutus on monille edellytys päivittäisen toimintakyvyn säilyttämiselle. Ihmisten välttämättömät kuntoutuspalvelut pyritään turvaamaan myös epidemian aikana. Epidemian alkuvaiheessa kuntoutus suositeltiin toteutettavaksi etäkuntoutuksena. Hallituksen purkaessa rajoituksia asteittain kuntoutusta toteutetaan 1.6. alkaen ensisijaisesti kasvokkain. Etäkuntoutusta voidaan edelleen jatkaa asiakkaan ja palveluntuottajan yhteisellä sopimuksella.

Kelan kuntoutuspalvelujen toteuttaminen 1.6.2020 alkaen

Usein kysyttyä kuntoutuksesta 

Työllisyyspalvelut

Lomautettujen ja muiden työttömien määrän voimakkaan kasvun takia TE-palvelut ovat olleet hyvin ruuhkaisia. TE-toimistoissa aukioloajoissa voi yhä olla rajoitteita. Asiointia suositellaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisesti Oma asiointi –palvelun kautta. Ks. tarkemmin täältä TE-palveluiden sivuilta.  Tarkempaa tietoa toteutettavista palveluista saa oman alueen TE-toimistosta. Toimeentuloon liittyvän tietopaketin löydät täältä. 


Tämä artikkeli on osa SOSTEn koronavirus-aiheista kokonaisuutta.

Päivitetty 25.6.2020