Kuntoutukseen satsaamalla rakennetaan kestävää yhteiskuntaa ja helpotetaan hoito- ja hoivakriisiä


Etusivu / Artikkelit / Kuntoutukseen satsaamalla rakennetaan kestävää yhteiskuntaa ja helpotetaan hoito- ja hoivakriisiä

SOSTEn tavoitteita hallituskaudelle 2023-2027

Kuntoutus on keskeinen keino varjella ihmisten työ- ja toimintakykyä. Kuntoutuksen kustannukset ovat vain murto-osa menetetyn työpanoksen ja nuorten syrjäytymisen sekä hoidon ja hoivan tarpeen lisääntymisen aiheuttamista miljardiluokan kustannuksista. Kuntoutus on investointi ihmisten hyvinvointiin ja yhteiskunnan elinvoimaan.

Kuntoutus on laaja palvelukokonaisuus, joka pitää sisällään niin ihmisen fyysisen toimintakyvyn, työntekoon liittyvien valmiuksien kuin sosiaalisen pärjäämisen kohentamista. Kuntoutus rakentuu jokaisen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti omanlaiseksi kuntoutuspoluksi.

Kuntoutusta on kehitetty viime vuosina suunnitelmallisesti. Kuntoutuskomitean vuonna 2017 antamat suositukset loivat pohjan laajamittaiselle kuntoutuksen uudistamiselle, jota toteutettiin vuosina 2020-2022 kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön marraskuussa 2022 julkaisema seurantaraportti suosittaa kuntoutuksen kehittämisen jatkamista ja uuden toimintasuunnitelman laatimista hallituskaudelle 2023-2027.

Kuntoutuksen suunnitelmallisen kehittämisen lisäksi SOSTE pitää tärkeänä kuntoutukseen pääsyn parantamista sekä eheitä hoito- ja kuntoutuspolkuja, joihin nivotaan järjestöjen tarjoama kuntoutumisen tuki.

Taustaa

Nuorten työ- ja opiskelukykyä uhkaavat mielenterveyden ongelmat, joista kärsii jopa neljännes nuorista. Mielenterveyden ongelmien vuoksi pitkällä sairauslomalla oli vuonna 2021 yli 61 000 ja työkyvyttömyyseläkkeellä lähes 11 000 alle 45-vuotiasta henkilöä. Varttuneemmilla työikäisillä suurin työkyvyn uhka on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, joiden vuoksi pitkällä sairauslomalla oli lähes 58 000 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeellä lähes 30 000 henkilöä.

THL ennustaa, että vakavista fyysisen toimintakyvyn haitoista kärsivien suomalaisten määrä tuplaantuu lähivuosikymmeninä. Tällä hetkellä Suomessa 39 000 yli 75-vuotiasta tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa. Kuntoutuksella on mahdollisuus vähentää hoitoa tarvitsevien määrää arviolta kymmenellä tuhannella henkilöllä. Kustannussäästö olisi puoli miljardia euroa ja henkilöstön tarve vähenisi 7 000 henkilöllä. Jos kuntoutusta ei lisätä, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsee lähitulevaisuudessa 60 000 henkilöä. Tämä tarkoittaa kustannusten kasvua yli 1,2 miljardilla eurolla ja henkilöstötarpeen kasvua yli 15 000 työntekijällä.

Mitä pitäisi tehdä?

1. Kuntoutukseen pääsyn parantaminen:

2. Eheiden hoito- ja kuntoutuspolkujen varmistaminen:

3. Kuntoutuksen kehittämisen jatkaminen:

Lue lisää: Kuntoutus