Kuntoutus tukee ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja arjessa pärjäämistä. Järjestöt toimivat kuntoutuksessa monessa roolissa: tuen ja neuvonnan tarjoajina, kuntoutuspalvelujen tuottajina sekä kuntoutuksen kehittäjinä ja tutkijoina. Järjestöjen merkitys kuntoutuksessa on keskeinen.

SOSTEn tavoitteet kuntoutuksen kehittämiseen

Kuntoutus parantaa ihmisten työ- ja toimintakykyä ja se on samalla investointi yhteiskunnan elinvoimaan. Kuntoutuksella on merkitystä myös hoito- ja hoivakriisin ratkaisemisessa. SOSTE pitää tärkeänä kuntoutuksen suunnitelmallista kehittämistä sekä kuntoutukseen pääsyn parantamista, eheiden hoito- ja kuntoutuspolkujen rakentamista ja järjestöjen toiminnan kytkemistä osaksi ihmisten palvelupolkuja.

Verkostot

Kuntoutusverkosto KUVE

SOSTEn ja Kuntoutussäätiön KUVE on kuntoutuksen toimijoiden yhteinen verkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Tutustu KUVEn toimintaan Innokylän verkkosivuilla.

Eduskunnan kuntoutusverkosto (EKKuve)

Eduskunnan kuntoutusverkosto perustettiin vuonna 2020 KUVEn aloitteesta. Verkostot toimivat yhteistyössä.

Kuntoutusviikon tunnus, jossa kämmenen päällä taimi ja alla teksti #kuntoutusviikko.

Kuntoutuksen valtakunnallista teemaviikkoa vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Teemaviikolla kuntoutustoimijat nostavat esille kuntoutuksen merkitystä ja tutkittua tietoa kuntoutuksesta. Teemaviikko toteutuu vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Järjestöjen sosiaaliturvaopas kertoo laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena on tarjota yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista. Opas sisältää paljon tietoa myös kuntoutuksesta. Lue lisää: Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Ajankohtaista SOSTEn sivuilta

Näytä enemmän >