Kuukauden kysymys: Tilin­tarkastaja vai toiminnan­tarkastaja? Mikä ero on yhdistyksen purkautu­misella ja lakkautta­misella?

Kuvituskuvassa muun muassa puheenjohtajan nuija, avoin läppäri ja tekstinä SOSTElakineuvonta.

Etusivu / Artikkelit / Kuukauden kysymys: Tilin­tarkastaja vai toiminnan­tarkastaja? Mikä ero on yhdistyksen purkautu­misella ja lakkautta­misella?

Mikäli yhdistyksen säännöissä määrätään tilintarkastajan valinnasta, tulee siihen valita tilintarkastuslain mukaiset pätevyysedellytykset täyttävä tilintarkastaja. Termillä tilintarkastaja viitataan juridisissa yhteyksissä aina HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi hyväksyttyyn luonnolliseen henkilöön.

Tilintarkastuksesta aiheutuu yleensä kustannuksia, mitkä pienen yhdistyksen näkökulmasta voivat olla suuria. Pienissä yhdistyksissä tilintarkastajaa ei aina välttämättä tarvita. Siksi pienien yhdistysten sääntöihin ei kannata kirjata määräystä tilintarkastajan valitsemiseksi.

Tilintarkastaja on valittava yhdistykseen, jonka

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Jos näistä kolmesta kriteeristä mikään ei täyty, voidaan yhdistykseen valita yhdistyslain 38 a §:n mukainen toiminnantarkastaja.

Yhdistysten mallisäännöissä kannattaa käyttää esimerkiksi termiä ”tilin-/toiminnantarkastaja”, joka jättää sitten jäsenten harkittavaksi ja arvioitavaksi sen, kumman yhdistykselleen valitsevat.

Milloin yhdistyksen toiminta lakkautetaan ja milloin se purkautuu?

Yhdistyksen lakkauttaminen on tuomioistuinprosessi, johon julkinen valta ryhtyy yleensä tilanteessa, jossa yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja. Näitä prosesseja on viime vuosikymmenen aikana käyty muun muassa moottoripyöräjengien ja äärioikeistolaisten liikkeiden kanssa.

Purkautuminen on taas lähtökohtaisesti yhdistyksen sisäiseen päätöksentekoon perustuva menettely, johon ryhdytään esimerkiksi siinä vaiheessa, kun todetaan ettei yhdistyksellä ole enää toimintaedellytyksiä, tai kun päätetään yhdistää yhdistys johonkin toiseen yhdistykseen.

Purkaminen yleensä viittaa myös viranomaistoimeen, eli on esimerkiksi se tilanne, jossa PRH merkkaa purkautumisesta päättäneen yhdistyksen purkamisilmoituksen yhdistysrekisteriin, jonka jälkeen yhdistys poistetaan sieltä. Purkaminen voidaan tehdä myös tilanteessa, jossa yhdistys ei ole päättänyt tai ilmoittanut purkautumisestaan, muun muassa silloin, jos yhdistys ei ole yli kahteenkymmeneen vuoteen tehnyt mitään ilmoituksia yhdistysrekisteriin.

Varsin usein näitä purkautumis- ja purkamistermejä käytetään sekaisin meidän juristienkin toimesta, eikä asiasta yleensä synny väärinymmärryksiä. Eli käytännössä ei haittaa esimerkiksi, että päättääkö yhdistyksen kokous yhdistyksen purkamisesta vai purkautumisesta, molempien ymmärretään tarkoittavan samaa asiaa.


SOSTEn lakimiehet vastaavat verkkosivujen Kuukauden kysymys -palstalla kerran kuukaudessa ajankohtaisiin järjestökentän kysymyksiin.