Kysymyksiä ja vastauksia rahapelipolitiikasta

Tällä sivulla käsitellään SOSTEn 25.9.2019 julkaisemaa rahapelipoliittista ohjelmaa.

 1. Mikä on SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma ja mitä se sisältää?
 2. Mitä tarkoittaa Veikkaus-monopoli tai yksinoikeusjärjestelmä?
 3. Mitä tarkoittaa lisenssijärjestelmä ja miten se poikkeaa nykyisestä?
 4. Kuinka paljon Veikkaus tuottaa vuosittain ja mihin rahat käytetään?
 5. Mitä hyötyä on nykyjärjestelmästä?
 6. Kuinka paljon Suomessa on peliongelmaisia ja miten heidät otetaan järjestelmässä huomioon?
 7. Mitä muita ongelmia rahapelaamiseeen liittyy?
 8. Miksi monopolissa on silti mahdollista pelata muiden tuottamia pelejä?
 9. Miten järjestelmää tulisi uudistaa?
 10. Miksi SOSTE kannattaa monopolijärjestelmää?

1. Mikä on SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma ja mitä se sisältää?

Rahapelipoliittinen ohjelma on SOSTEn näkemys siitä, miten rahapelipolitiikkaa tulisi kehittää. Ohjelmassa tuodaan laajasti esiin eri näkökulmia ja niiden perusteella koottuja ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Pääpaino on pelihaittojen ehkäisyssä ja ongelmapelaamisen vähentämisessä. Ohjelman valmistelussa on kuultu useita eri tahoja, erityisesti pelihaittatyötä tekeviä SOSTEn jäsenjärjestöjä.

2. Mitä tarkoittaa Veikkaus-monopoli tai yksinoikeusjärjestelmä?

Rahapelaamisen yksinoikeusjärjestelmässä pelaaminen keskitetään yhden, valvotun järjestelmän alle. Muita palveluntarjoajia ei huolita markkinoille.

3. Mitä tarkoittaa lisenssijärjestelmä ja miten se poikkeaa nykyisestä?

Monilupa- tai lisenssijärjestelmässä rahapelien järjestämiseen haetaan erillinen lupa eli lisenssi. Lupia voidaan myöntää kaikille niille tahoille, jotka täyttävät vaadittavat kriteerit. Lisensseistä ja sen hakemisesta voidaan periä erillinen maksu. Tällöin rahapelitoiminta ei ole enää valtion monopolitoimintaa.

4. Kuinka paljon Veikkaus tuottaa vuosittain ja mihin rahat käytetään?

Veikkauksen pelikate oli vuonna 2018 1,76 miljardia euroa. Arpajaisveroa se maksoi 211 miljoonaa euroa. Pelaajille maksettiin voittoina 1,36 miljardia euroa.

Tuotot jaetaan seuraavalla tavalla edelleen jaettavaksi ministeriökohtaisille edunsaajille:

 • 53 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriölle urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen
 • 43 prosenttia sosiaali- ja terveysministeriölle terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
 • 4 prosenttia maa- ja metsätalousministeriölle hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

5. Mitä hyötyä on nykyjärjestelmästä?

Rahapelihaittoja voidaan ehkäistä tehokkaammin valvotussa järjestelmässä ja rahapelaamiseen käytetyt varat palautuvat yhteiskunnalle yleishyödyllisinä avustuksina.

Sisäministeriön tuoreen raportin perusteella nykyjärjestelmää valvotaan varsin tarkasti ja järjestelmä on onnistunut pitämään esimerkiksi rahapelirikollisuuden ja rahanpesun Suomessa kansainvälisesti vertailtuna matalalla tasolla. Myös pelaajien kuluttajansuoja on verrattain hyvä.

Pelituottojen ohjaaminen järjestöille mahdollistaa niille itsenäisen toimintavapauden, joka ei ole riippuvainen poliittista tai kaupallisista suhdanteista.

6. Kuinka paljon Suomessa on peliongelmaisia ja miten heidät otetaan järjestelmässä huomioon?

THL:n väestökyselyn perusteella 3,3 prosentilla vastaajista on rahapeliongelma ja joka viidennellä vastaajalla oli läheinen, joka kärsi rahapeliongelmista. Riskipelaajia on yli puoli miljoonaa. Yli puolet Veikkauksen tuotosta tulee pieneltä, paljon ja usein ongelmaisesti pelaavalta ryhmältä.

Rahapeliongelmien hoito on kuntien vastuulla, ja hoitoa tarjotaan useimmiten osana muita päihde- ja mielenterveyspalveluja. Suomessa ei ole vielä rahapeliriippuvuuden Käypä hoito -suositusta, mutta käytössä on useita eri hoitomuotoja kansainvälisten suositusten pohjalta.

Lisäksi sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat monenlaista apua peliongelmiin ja niistä aiheutuneisiin muihin haittoihin: tarjolla on muun muassa vertaisryhmiä, vertaistukea verkossa, vertaispuhelinneuvontaa, voimavarakursseja, tilaisuuksia sekä tuettuja lomia yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa rahapeliongelmiin apua tarvitseville ja heidän läheisilleen.

Lue SOSTEn toimenpide-ehdotukset pelihaittojen ehkäisemiseksi ja peliongelmien hoitamiseksi rahapelipoliittinen ohjelma -sivuilta.

7. Mitä muita ongelmia rahapelaamiseen liittyy?

Yksi ongelmapelaamisen mahdollistava tekijä on kulutusluotot ja pienlainat, ns. pikavipit, jotka eivät vaadi nostajaltaan vakuuksia. Näiden kulutusluottojen suurin ongelma on ollut niiden helppo saatavuus sekä suuret korkokulut. Nämä yhdistettynä peliongelmaan ovat tuhoisa yhdistelmä, sillä kulutusluottojen helppo saatavuus ylläpitää ongelmapelaamista ja pahentaa velkakierrettä.

Pelihaittojen kanssa työskentelevät järjestöt ovat myös nostaneet esiin, että tällä hetkellä Veikkauksen tuoteinformaation ja mainonnan erot eivät ole riittävän selkeät. Myös poliisihallitus on puuttunut Veikkauksen mainontaan.

Myös rahapeliautomaattien laajaa sijoittelua on kritisoitu, sillä helppo saavutettavuus madaltaa kynnystä pelaamiseen.

8. Miksi monopolissa on silti mahdollista pelata muiden tuottamia pelejä?

Markkinoilla on arvioiden mukaan tarjolla noin 500 suomeksi toimivaa, mutta Suomessa laitonta nettikasinosivustoa.

Pelaaminen näillä sivustoilla ei ole kiellettyä, mutta tarjonta on lainvastaista, eikä valvova viranomainen juuri puutu niiden toimintaan. Suomessa ei ole vielä teknisesti estetty eli blokattu nettikasinoiden toimintaa.

9. Miten järjestelmää tulisi uudistaa?

Kun hyväksytään se lähtökohta, että rahapelaamista on myös tulevaisuudessa, tulee pohtia, kuinka se yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parhaiten järjestetään.

Arpajaislain uudistuksessa hyväksyttiin pakollinen tunnistautuminen rahapeliautomaateille. Se astuu voimaan vuoden 2022 alusta.

SOSTE ehdottaa myös seuraavia toimia:

 • Laaditaan kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma
 • Säilytetään yksinoikeusjärjestelmä ja uudistetaan avustusjärjestelmä
 • Estetään arpajaislain vastainen rahapelitoiminta
 • Parannetaan Veikkaus Oy:n toiminnan vastuullisuutta
 • Kehitetään rahapelitoiminnan valvontaa
 • Tehostetaan pelihaittojen ehkäisyä
 • Kehitetään peliongelmien hoitoa, tutkimusta ja ehkäisevän työn rakenteita

Lue SOSTEn toimenpide-ehdotukset rahapelipoliittinen ohjelma -sivulta.

10. Miksi SOSTE kannattaa monopolijärjestelmää?

Veikkauksen monopolijärjestelmä on paras mahdollinen järjestelmä, kun otetaan huomioon, että rahapelaaminen ei tule loppumaan. Monipolijärjestelmän juridisina perusteina ovat rahapelihaittojen tehokas ehkäisy, harmaan talouden ja rikollisen toiminnan estäminen sekä pelaajien oikeusturvan takaaminen.

Lisäksi nykyjärjestelmä mahdollistaa tehokkaamman valvonnan kuin lisenssijärjestelmä, jossa valvonta pitäisi kohdistaa useaan eri toimijaan. Veikkausvarat kertyvät valtiolle ja niillä rahoitetaan yleishyödyllistä toimintaa. Jos rahapelaaminen avataan lisenssijärjestelmän kautta yrityksille, valuvat rahapelaamisen voitot muualle.

SOSTE kuitenkin painottaa, että omistajaohjaus ja monopolijärjestelmä kaipaavat jatkuvaa kehittämistä, jotta toiminta on mahdollisimman vastuullista ja pelihaittoja ehkäistään aktiivisesti.


SOSTEn sekä usean SOSTEn jäsenjärjestön toiminta rahoitetaan Veikkauksen pelituotoilla.