Skip to content

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Rahapelipoliittinen ohjelma

SOSTE kokoaa yli 230 sote-alan valtakunnallista järjestöä sekä kymmeniä yhteistyöjäseniä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja
vastuullista yhteiskuntaa.

På svenska
Pelihaittaohjeistus järjestöille

Rahapelipoliittista keskustelua on käyty pitkään vain yksittäisistä näkökulmista ilman riittävää kokonaistarkastelua ja laajempaa yhteiskunnallista pohdintaa. SOSTEn ohjelmassa tuodaan laajasti esiin eri näkökulmia – pelihaittojen ehkäisyn ja ongelmapelaamisen vähentämisen ollessa pääpainona.

Lue lisää

Ohjelman toimenpide-ehdotukset

1. Laaditaan kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma

2. Säilytetään yksinoikeusjärjestelmä ja uudistetaan avustusjärjestelmä

3. Estetään arpajaislain vastainen rahapelitoiminta

4. Parannetaan Veikkaus Oy:n toiminnan vastuullisuutta

5. Kehitetään rahapelitoiminnan valvontaa

6. Tehostetaan pelihaittojen ehkäisyä

7. Kehitetään peliongelmien hoitoa, tutkimusta ja ehkäisevän työn rakenteita

 

Tutustu yksityiskohtaisiin toimenpide-ehdotuksiin

Kysymyksiä ja vastauksia rahapelipolitiikasta

Katso yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia rahapelipolitiikasta ja SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.

Tutustu kysymyksiin

Rahapelaamisen haittoja on ehkäistävä entistä tehokkaammin ja ongelmapelaamista on saatava vähennettyä.

– SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas

Ajankohtaista rahapeleistä

Koulutus
27.5.2021 9.00 - 11.00

Rahapelihaittakoulutus järjestöille

Järjestöille

Blogi

25.1.2021 09:30

Jokainen meistä voi tehdä jotain rahapelihaittojen ehkäisemiseksi

Kansalaisyhteiskunta SOSTE julkaisi lokakuussa 2020 sosiaali- ja terveysjärjestöille suunnatun ohjeistuksen rahapelihaittojen ehkäisyn tueksi. Ohjeistukseen on kerätty tietoa, vinkkejä ja toimintamalleja erityisesti niitä toimijoita silmällä pitäen, joiden toiminta ei suoraan kohdistu pelihaittoihin, ongelmapelaajiin tai heidän lähipiiriinsä. Oppaan tärkein viesti on: pelihaittojen ehkäisy koskettaa meitä kaikkia, ja jokainen meistä voi tehdä jotain. Järjestöbarometri 2020:n mukaan sote-järjestöt ovat valmiita […]

Uutinen

20.1.2021 11:09

Uuden arpajaislain tehtävänä on pelihaittojen vähentäminen

Avustusjärjestelmä Hallituksen esitys arpajaislain muuttamisesta sisältää konkreettisia toimia pelihaittojen vähentämiseen. Esitys tarjoaa viranomaisille ja Veikkaus Oy:lle entistä paremmat mahdollisuudet puuttua epäkohtiin sekä mahdollistaa pelihaittojen vähentämisen sekä riskipelaajien auttamisen. Arpajaislakiin on tulossa säännökset pakollisesta tunnistautumisesta. Vasta tunnistautumisen jälkeen Veikkaus Oy:n rahapelien pelaaminen on mahdollista. Tunnistautuminen tulee tulevaisuudessa kattamaan kaikki yhtiön rahapelit raaputusarvat mukaan lukien. Tunnistautumisen tarkoituksena on vähentää haitallista pelaamista sekä auttaa […]