Skip to content

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Rahapelipoliittinen ohjelma

SOSTE kokoaa yli 230 sote-alan valtakunnallista järjestöä sekä kymmeniä yhteistyöjäseniä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja
vastuullista yhteiskuntaa.

På svenska
Pelihaittaohjeistus järjestöille

Rahapelipoliittista keskustelua on käyty pitkään vain yksittäisistä näkökulmista ilman riittävää kokonaistarkastelua ja laajempaa yhteiskunnallista pohdintaa. SOSTEn ohjelmassa tuodaan laajasti esiin eri näkökulmia – pelihaittojen ehkäisyn ja ongelmapelaamisen vähentämisen ollessa pääpainona.

Lue lisää

Ohjelman toimenpide-ehdotukset

1. Laaditaan kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma

2. Säilytetään yksinoikeusjärjestelmä ja uudistetaan avustusjärjestelmä

3. Estetään arpajaislain vastainen rahapelitoiminta

4. Parannetaan Veikkaus Oy:n toiminnan vastuullisuutta

5. Kehitetään rahapelitoiminnan valvontaa

6. Tehostetaan pelihaittojen ehkäisyä

7. Kehitetään peliongelmien hoitoa, tutkimusta ja ehkäisevän työn rakenteita

 

Tutustu yksityiskohtaisiin toimenpide-ehdotuksiin

Kysymyksiä ja vastauksia rahapelipolitiikasta

Katso yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia rahapelipolitiikasta ja SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.

Tutustu kysymyksiin

Rahapelaamisen haittoja on ehkäistävä entistä tehokkaammin ja ongelmapelaamista on saatava vähennettyä.

– SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas

Ajankohtaista rahapeleistä

Blogi

16.9.2020 09:00

Kuka saa hyötyä rahapelirahoista?

Avustusjärjestelmä Olemme lukeneet viime aikoina sosiaalisesta mediasta, kuinka teemme järjestötyötämme ”Veikkaus-verirahoilla” ja kuinka toimintamme on ”rahapeliriippuvaista”. Veikkaus-varojen jakaminen tieteen, taiteen, nuorisotyön, urheilun, liikunnan, hevosurheilun ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukemiseen on punainen vaate osalle keskustelijoista. Jotkut järjestöt ja henkilöt ovat joutuneet maalittamisen kohteeksi tuotuaan esiin suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän hyviä ja toimivia puolia myös järjestöjen rahoitusmallin suhteen. Osalle kärjekkäistä […]

Blogi

14.9.2020 12:30

Mitä voimme tehdä rahapelihaittojen ehkäisemiseksi?

Kansalaisyhteiskunta SOSTE on julkaissut Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt – tietoa, ohjeita ja toimintamalleja (pdf) -ohjeistuksen pelihaittojen ehkäisystä SOSTEn jäsenjärjestöille. Siinä ydinajatus on, että se koskee kaikkia järjestöjä ja kaikki voivat toimia. Rahapelien tuottamat haitat ovat nousseet julkiseen keskusteluun viimeisen vuoden aikana aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kun aiemmin rahapelit nähtiin yleensä yhteiskunnalle hyvää tuottavana viihteenä, nyt […]

Blogi
erityisasiantuntija

9.9.2020 14:00

SOSTEpodcast: Rahapelihaittojen ehkäisy järjestöissä

Kansalaisyhteiskunta Useiden järjestöjen avustukset tulevat veikkausvoittovaroista, mutta onko pelihaittojen ehkäiseminen tällöin kaikkien järjestöjen velvollisuus? Aiheesta ovat Kirsi Marttisen kanssa keskustelemassa EHYT ry:n rahapelihaittayksikön päällikkö  Riitta Matilainen, Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sekä SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. SOSTE on myös julkaissut Rahapelihaittojen ehkäisy ja sote-järjestöt – tietoa, ohjeita ja toimintamalleja (pdf) -oppaan sote-järjestöille pelihaittojen ehkäisyyn. Kuuntele podcast alta. […]