Skip to content

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Rahapelipoliittinen ohjelma

SOSTE kokoaa yli 230 sote-alan valtakunnallista järjestöä sekä kymmeniä yhteistyöjäseniä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja
vastuullista yhteiskuntaa.

På svenska

Rahapelipoliittista keskustelua on käyty pitkään vain yksittäisistä näkökulmista ilman riittävää kokonaistarkastelua ja laajempaa yhteiskunnallista pohdintaa. SOSTEn ohjelmassa tuodaan laajasti esiin eri näkökulmia – pelihaittojen ehkäisyn ja ongelmapelaamisen vähentämisen ollessa pääpainona.

Lue lisää

Ohjelman toimenpide-ehdotukset

1. Laaditaan kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma

2. Säilytetään yksinoikeusjärjestelmä ja uudistetaan avustusjärjestelmä

3. Estetään arpajaislain vastainen rahapelitoiminta

4. Parannetaan Veikkaus Oy:n toiminnan vastuullisuutta

5. Kehitetään rahapelitoiminnan valvontaa

6. Tehostetaan pelihaittojen ehkäisyä

7. Kehitetään peliongelmien hoitoa, tutkimusta ja ehkäisevän työn rakenteita

 

Tutustu yksityiskohtaisiin toimenpide-ehdotuksiin

Kysymyksiä ja vastauksia rahapelipolitiikasta

Katso yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia rahapelipolitiikasta ja SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.

Tutustu kysymyksiin

Rahapelaamisen haittoja on ehkäistävä entistä tehokkaammin ja ongelmapelaamista on saatava vähennettyä.

– SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas