Verkkojulkaisu SOSTEn rahapelipoliittinen ohjelma
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, syyskuu 2019

Calado, Filipa & Griffiths, Mark D. (2016): Problem gambling worldwide: An update and systematic review of empirical research (2000–2015). Artikkeli julkaisussa Journal of Behavioral Addictions. 2016 Dec 1; 5(4): 592-613. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5370365/

Carran, M. (2018): Consumer protection in EU online gambling regulation: Review of the implementation of selected provisions of European Union Commission Recommendation 2014/478/EU across EU States. regulation: https://www.egba.eu/uploads/2018/12/181206-Consumer-Protection-in-EU-Online-Gambling-EBGA-Report-December-2018.pdf

CEACG (University of Helsinki Centre for Research on Addiction, Control and Governance): Vuosiraportti 2018. https://blogs.helsinki.fi/hu-ceacg/files/2019/01/CEACGin-vuosiraportti-2018.pdf

Egerer, Alanko, Hellman, Järvinen-Tassopoulos, Koivula & Lerkkanen (2018): Rahapelitoiminnan tehtävä ja julkisuuskuva Suomessa – Haastattelututkimus rahapelipoliittisista mielipiteistä. (Publications of the Faculty of Social Sciences no 100) Helsinki: University of Helsinki.

Egerer, Lerkkanen & Jääskeläinen (2019): Suomen uusi kasino ja rahapelipoliittiset mielipiteet Tampereella. (Publications of the Faculty of Social Sciences no 115) Helsinki: University of Helsinki.

EHYT Ehkäisevä päihdetyö: Tutustu uuteen Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoon. Verkkouutinen: https://www.ehyt.fi/fi/tutustu-uuteen-rahapelaaminen-puheeksi-tukiaineistoon

EHYT Ehkäisevä päihdetyö (Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola, 2015): Rahapelaamisen riskirajoilla. https://www.ehyt.fi/sites/default/files/Rahapelaamisen%20riskirajoilla_verkko.pdf

European Commission (2019): Evaluation of Regulatory Tools for Enforcing Online Gambling Rules and Channelling Demand towards Controlled Offers.
https://ec.europa.eu/growth/content/evaluation-regulatory-tools-enforcing-online-gambling-rules-and-channelling-demand-towards-1_en

Gambling Commission (Iso-Britannia): Advertising/marketing rules and regulations. Verkkosivu: https://www.gamblingcommission.gov.uk/for-gambling-businesses/Compliance/General-compliance/Social-responsibility/Advertising-marketing-rules-and-regulations.aspx

Heiskanen, Silvennoinen, Nuutinen, Hallamaa, Saarelainen ja Björkenheim (2019):  ”Tunnissa meni 1500e” – Ulkomaille pelaaminen rahapeliongelmiin apua hakeneiden joukossa. 
https://peluuri.fi/sites/default/files/ulkomaille_pelaaminen_rahapeliongelmiin_apua_hakeneiden_joukossa_pitka0705.pdf 

Järvinen- Tassopoulos, Johanna, toim. (2018): Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136096/Muu2017_316_27.11.Suomalaisen%20rahapelaamisen_tilannekatsaus.korj._WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lahesmaa Petri (2019): Taustaraportti EU:n rahapelipolitiikasta Veikkauksen edunvälittäjäverkostolle

Mielenterveystalo.fi: Peliriippuvuus on toiminnallinen riippuvuus. Verkkoartikkeli: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/peliriippuvuus/Pages/yleista_riippuvuuksista.aspx

Pelitoiminnan tutkimussäätiö. Verkkosivu: https://www.pelisaatio.fi/toiminta/

Päihdelinkki. Pelaamiseen ja ongelmalliseen pelaamiseen liittyviä tietoartikkeleita: https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/pelaaminen/peliriippuvuus 

Sisäministeriö (2019): Rahapelilainsäädäntöä koskeva esiselvitys. Sisäministeriön julkaisuja 2019:25 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161645/SM_25_2019_Rahapelilainsaadantoa%20koskeva%20esiselvitys.pdf?sequence=1 

Sisäministeriö: Rahapelien tuotoilla tuetaan yleishyödyllistä toimintaa. Verkkosivu: https://intermin.fi/poliisiasiat/rahapelit

Spelinspektionen (Ruotsi). Tietoa lisenssin hakemisesta ja lisenssimaksuista Verkkosivu: https://www.spelinspektionen.se/licensansokan/avgifter/avgifter-vid-ansokan/

Spelinspektionen (Ruotsi). Spelreklam för 7,4 miljarder kronor under 2018. Verkkosivu: https://www.spelinspektionen.se/om-oss/statistik/statistiknytt/spelreklam-for-74-miljarder-kronor-under-2018/

Spillemyndigheten (Tanska): Annual Report 2018 https://www.spillemyndigheden.dk/uploads/2019-05/SPM%20%C3%85rsberetning%202018_GB.pdf

Spillemyndigheten: Fees on betting and online casino. Verkkosivu: https://www.spillemyndigheden.dk/en/fees-betting-and-online-casino

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Julkaisuja ja tutkimusta rahapelaamisesta Suomessa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/suomalaisten-rahapelaaminen/julkaisuja 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Rahapelaaminen Suomessa. Verkkosivu: https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Rahapeliongelman hoito ja tuki. Verkkosivu: https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/rahapeliongelman-hoito-ja-tuki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet kolmessa maakunnassa. Rahapelikyselyn 2016–2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. RAPORTTI 4/2019 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137804/URN_ISBN_978-952-343-301-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Peliklinikan asiakkaiden rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet Rahapelikyselyn 2016–2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. RAPORTTI 5/2019 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137805/URN_ISBN_978-952-343-309-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Valtioneuvosto: Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan lähes 362 miljoonaa euroa vuonna 2019. Verkkouutinen. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/sosiaali-ja-terveysalan-jarjestojen-toimintaan-lahes-362-miljoonaa-euroa-vuonna-2019 

Veikkaus: Veikkauksen markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteet. Verkkosivu: https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/vastuullisuus/vastuullinen-markkinointi 

Veikkaus: Rahapelimonopolin historiaa. Verkkosivu: https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/yritystietoa/historia

Veikkaus: Mihin Veikkauksen pelien tuotto käytetään. Verkkosivu: https://www.veikkaus.fi/fi/yritys?#!/avustukset/avustuskohteet

Veikkaus: Vuosiraportti 2018: https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/dokumentit/vuosikertomus/2018/veikkaus_vuosiraportti_2018.pdf

Veikkaus: Vastuullisuusraportti 2018
https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/dokumentit/vuosikertomus/2018/veikkaus_vastuullisuusraportti_2018_lr.pdf


Tämä artikkeli on SOSTEn rahapelipoliittisesta ohjelmasta.
©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, syyskuu 2019