Alkoholi


Etusivu / Lausunnot / Alkoholi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: valtiovarainvaliokunnan verojaosto

SOSTE katsoo, että kansanterveyden näkökulmasta ei ole perusteltua laskea miedon oluen veroa. Alkoholituotteiden veronalennusten on aikaisemmin todettu lisäävän alkoholinkulutusta ja sitä myötä alkoholihaittoja yhteiskunnassa.