Alkoholin valmisteverotusta kannattaa selkiyttää

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Alkoholin valmisteverotusta kannattaa selkiyttää

SOSTE antoi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 17.5. lausunnon hallituksen esityksestä alkoholin valmisteverotuslain muuttamiseksi. Esitys täsmentäisi valmisteverotuslain menettelysäännöksiä ja siirtäisi alkoholin etämyynnistä koituvan verovelvollisuuden ostajan vastuulle silloin, kun myyjä ei ole noudattanut verovelvollisuuksiaan. Lisäksi myyjälle säädettäisiin alkoholin etämyyntitilanteissa velvollisuus antaa kuljettajalle Verohallinnon tunniste. Ehdotetun verouudistuksen tuotto-odotus on noin 5 miljoonaa euroa vuosittain. SOSTE kannattaa esitystä.

Esitys lisäisi alkoholin kuluttajien verotaakkaa joissain etämyyntitilanteissa, mikä kasvattaisi alkoholin kulutuksesta koituvia kustannuksia. On tärkeää, että valmisteveropohja on mahdollisimman tiivis, sillä alkoholin kulutuksella on merkittäviä kansanterveyttä ja -taloutta heikentäviä vaikutuksia. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on arvioinut, että alkoholin käytöstä seuraavien sairauksien ja vammojen hoito aiheuttaa 4 prosenttia Suomen terveydenhuoltomenoista. Jos alkoholin käytön aiheuttamia sairauksia ja vammoja ei olisi, Suomen BKT olisi arviolta noin 2,3 prosenttia enemmän vuonna 2050.