Arpajaislaki


Etusivu / Lausunnot / Arpajaislaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnon vastaanottaja: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä arpajaislain muuttamiseksi. Uudistus mahdollistaa valvonta- ja vastuullisuustoimia, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää aikaisempaa tehokkaammin peli- ja terveyshaittojen syntymistä.