Skip to content

Arpajaislaki

Lausunnon vastaanottaja: Sisäministeriö

6.5.2022 9.47

Avustusjärjestelmä
AvustusjärjestelmäKansalaisyhteiskunta

Jotta lakiuudistus ei heikentäisi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä, rahoituksen ennustettavuutta ja järjestöjen autonomiaa kansalaisyhteiskunnan toimijana, niin pidämme tärkeänä, että esimerkiksi valtiosihteeri Haapajärven johtamassa hankkeessa valmistellussa parlamentaarisessa yhteisymmärrysmuistiossa esitetystä parlamentaarisesta neuvottelukunnasta tulee säätää lailla tai asetuksella vuoden 2022 aikana.

Lue lausunto (pdf)