Arvonlisäveron kiristäminen kohdistuisi haavoittuvassa asemassa oleviin ja ajoittuisi huonosti

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Arvonlisäveron kiristäminen kohdistuisi haavoittuvassa asemassa oleviin ja ajoittuisi huonosti

SOSTE antoi valtiovarainministeriölle 8.5. kirjallisen lausunnon hallituksen esityksestä yleisen arvonlisäverokannan (ALV) ja vakuutusmaksuverokannan korottamiseksi 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Esityksen arvioidaan kokonaisuudessaan lisäävän valtion verotuottoja noin 1 027 miljoonalla eurolla vuoden 2025 tasolla. Lait on tarkoitettu astuvan voimaan 1.9.2024. SOSTE ei kannata esitystä.

ALV-korotukset kohdistuisivat eniten pienituloisimpiin ja vähiten suurituloisiin kotitalouksiin, minkä vuoksi ne vähentäisivät verotuksen progressiota. Lisäksi korotukset kasvattaisivat voimakkaimmin työttömien suhteellista verotaakkaa. Sen sijaan yrittäjien ja ylempien toimihenkilöiden suhteellinen verotaakka kasvaisi keskimääräisesti vähiten.

ALV-korotuksia kompensoidaan tavallisesti pienituloisille suunnatuilla tulonsiirroilla. Tätä vastoin pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt merkittävistä säästötoimenpiteistä, joiden negatiiviset vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin pienituloisten toimeentuloon. Jos yleistä ALV-kantaa korotetaan, pienituloisten tilannetta heikennettäisiin ikään kuin kaksin kerroin.

ALV-korotusten arvioidaan myös lisäävän työttömien määrää. Toisin sanoen ALV-korotukset heikentäisivät työttömien toimeentuloa samalla, kun se lisäisi työttömyyttä.

Taloudellinen tilannekaan ei suosi ALV-korotuksia. Valtiovarainministeriö on ennustanut, että Suomen talous ei kasva vuonna 2024. Tämä johtuu hintojen ja korkojen noususta, mikä on heikentänyt kotitalouksien kulutusta ja yritysten investointeja. ALV-kannan ja vakuutusmaksuverokannan korotukset vähentäisivät ostovoimaa ja kysyntää entisestään, minkä vuoksi nykyisen taantuman kesto pitkittyisi.

Jos esityksen mukaiset veronkorotukset päätetään kuitenkin tehdä, SOSTE ehdottaa, että ALV-korotusten yhteydessä perusturvaetuuksiin tehdään ylimääräinen indeksitarkistus. Ylimääräiset indeksitarkistukset tukisivat pienituloisten ostovoimaa.

SOSTE on laatinut veroehdotuksen, jonka avulla verotuloja voisi kasvattaa noin 3,2 miljardilla eurolla. Ehdotus voimistaisi verotuksen progressiota ja turvaisi pienituloisten toimeentuloa.