Asiakastiedot


Etusivu / Lausunnot / Asiakastiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE pitää lakiesitystä ihmisten kannalta tärkeänä ja toivoo, että laki saadaan eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Lain toimeenpanossa keskeistä on Kanta-palvelujen sujuvuuden kehittäminen.