Autoilun veronkevennykset vaikeuttavat päästötavoitteiden saavuttamista

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Autoilun veronkevennykset vaikeuttavat päästötavoitteiden saavuttamista

SOSTE lausui eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 4.3. autoilun verotuksen kokonaisuudesta. Aihe on polttava, sillä Suomen on oltava hiilineutraali viimeistään vuonna 2035, mutta tuoreimpien tietojen mukaan metsien sitoman hiilidioksidin määrä on jäämässä hakkuiden vuoksi noin viidennekseen tavoitteesta. Epäonnistuminen pakottaisi Suomen maksamaan miljardien eurojen suuruiset korvaukset, minkä lisäksi vihreä siirtymä laskee kokonaisveroastetta ja ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Julkisyhteisöjen alijäämät ja velkaantuminen uhkaavat nousta rajusti.

Nykyisessä tilanteessa liikenteen päästöjen merkitys korostuu entisestään, mistä huolimatta Petteri Orpon hallitus on alentanut polttoaineisiin kohdistuvia valmisteveroja. Tällaiset veronkevennykset vaikeuttavat päästötavoitteiden saavuttamista, sillä polttoaineveron on havaittu olevan tehokas keino vähentää hiilidioksidipäästöjä.

On kiinnitettävä huomiota myös verotaakan jakautumiseen eri ryhmien kesken. Niin kutsuttu hiiliosinko olisi yksi keino kompensoida autoilun verotuksesta koituvia lisäkuluja kotitalouksille. Esimerkiksi Sveitsissä osa päästöverotuksesta kertyvistä tuloista palautetaan tasasuuruisena maksuna takaisin kotitalouksille ja Brittiläisessä Kolumbiassa hiiliosinko maksetaan progressiivisesti siten, että pienituloisemmille kotitalouksille palautetaan suurempi osuus.

Sen lisäksi, että progressiivinen hiiliosinko voisi tasoittaa tuloeroja, se myös nostaisi autoilun verotuksen kannatusta ja mahdollistaisi ekologista kestävyyttä edistävän veropolitiikan harjoittamisen. Progressiivinen hiiliosinko olisi myös reilu, sillä tulojakauman yläpäässä autoilun päästöt ovat absoluuttisesti suuremmat kuin tulojakauman alapäässä.

Julkisen talouden haasteista huolimatta autoilun verotusta ei pidä käyttää vain verotulojen keräämiseksi ja alijäämien paikkaamiseksi, sillä pitkällä aikavälillä niistä kertyvät verotulot vähenevät ja häviävät. Autoilun verotuksen kokonaisuudessa olisi pikemminkin painotettava kuluttajien ja yritysten toiminnan ohjaamista kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa. Julkisen talouden tasapainottaminen vaatisi muunlaisia verouudistuksia.

SOSTEn kehysriihivaikuttamisen bannerimainos