Esteettömyys


Etusivu / Lausunnot / Esteettömyys

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE katsoo, että ehdotus esteettömyysdirektiivin täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö on askel kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Tuotteiden ja palveluiden saavutettavuudesta hyötyvät paitsi vammaiset myös ikääntyneet sekä muut henkilöt, joille digitaalisten palveluiden käyttö tuottaa hankaluuksia.