Finanssipoliittisten tavoitteiden ei tule ylikorostua hyvinvointialueiden ohjauksessa


Etusivu / Lausunnot / Finanssipoliittisten tavoitteiden ei tule ylikorostua hyvinvointialueiden ohjauksessa

SOSTE painottaa, että huomiota tulee kiinnittää taloudellisen ohjauksen lisäksi myös sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteisen tason toteutumiseen. Valtiovarainministeriön näkökulma seuraamisessa, ohjauksessa ja valvonnassa on taloudellinen, jolloin vaarana on, valtion finanssipoliittiset tavoitteet ylikorostuvat hyvinvointialueiden ohjauksessa

Hyvinvointialueiden asukkaiden ja palvelujenkäyttäjien näkökulmasta keskeisimmät vuoteen 2026 voimassaolevat sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet ovat palvelujen järjestäminen yhdenvertaisesti ja laissa säädetyt oikeudet turvaten sekä perustason palvelujen toimintavarmuuden vahvistuminen ja integraation lisääntyminen. On tärkeää, että myös näiden tavoitteiden toteutumista seurataan ja ohjataan.