Hankintalaki


Etusivu / Lausunnot / Hankintalaki

TEM lausuntopyyntö puitejärjestelyä koskevasta hankintalain 42 §:n sekä erityisalojen hankintalain 45 §:n pykäläluonnoksesta liittyen luonnokseen hallituksen esityksekseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö