Skip to content

Kirsi Väätämöinen

lakimies

hankinnat, valtiontuet, SGEI, sisämarkkinasääntely

Kielitaito: englanti, ruotsi

Uusimmat kirjoitukset

Blogi

6.3.2018 14:31

Sote – notifioidako vai eikö notifioida?

Pitääkö hallituksen sosiaali- ja terveysuudistuksen valinnanvapausesitys lähettää EU-komissiolle? Unionin yleisen tuomioistuimen päätös kumota komission Slovakian sairausvakuutusjärjestelmää koskeva ratkaisu on lisännyt kierroksia keskusteluun sote-notifikaatiosta. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n juristi Kirsi Väätämöinen avaa notifikaatti-keskustelun taustoja. Mistä on kyse? Lyhyesti: EU:n perussopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta. Siitä, sisältyykö kaavailtuun valinnanvapausjärjestelmään EU:n perussopimuksen mukaista taloudellista toimintaa ja sitä […]

Lausunnot

21.8.2018

Siviilipalvelus

Luonnos hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmä muistio, TEM/2114/00.04.01/2017
Vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
11.6.2018

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, HE 52/2017 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
22.5.2018

Valinnanvapaus

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 16/2018 vp / Asiantuntijapyyntö
Vastaanottaja: Eduskunnan Lakivaliokunta
13.4.2018

Kansalaisaloite vammaispalveluiden kilpailuttamisesta

Kansalaisaloite liittyen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseen, KAA 2/2018 vp
Vastaanottaja: Talousvaliokunta
4.4.2018

Valinnanvapaus

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 16/2018 vp
Vastaanottaja: Talousvaliokunta
15.2.2018

Talous- ja kauppasopimus

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 149/2017 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta