Hankintalakipäivitys


Etusivu / Lausunnot / Hankintalakipäivitys

TEM lausuntopyyntö: luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö