Henkilötietojen käsittely


Etusivu / Lausunnot / Henkilötietojen käsittely

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Eduskunnan lakivaliokunta