Henkilötunnus


Etusivu / Lausunnot / Henkilötunnus

Lausuntopyyntö henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista, VN/10378/2019

Lausunnon vastaanottaja: Valtioneuvosto