Henkilötunnusjärjestelmän uudistaminen


Etusivu / Lausunnot / Henkilötunnusjärjestelmän uudistaminen

SOSTEn lausunto henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskeviin säädöksiin sekä muihin ehdotuksiin

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainministeriö

SOSTE kannattaa esitetyn uudistuksen keskeisiä tavoitteita eli henkilötunnuksen sukupuolineutraaliutta ja henkilötunnuksen myöntämistä nykyistä laajemmalle henkilöryhmälle. Nämä muutokset poistaisivat monia niistä ongelmista, joita niin sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kuin maahan esimerkiksi työhön, opiskelemaan tai turvapaikanhakuun tulevat ihmiset joutuvat kohtaamaan asioidessaan eri tahojen kanssa.

Uudistuksen yhteydessä tulisi tarkastella myös mahdollisuutta henkilötunnuksen myöntämiseen kuolleena syntyneelle lapselle. Näin tieto kuolleena syntyneistä saataisiin väestörekisteriin ja osaksi lapsen vanhempien tietoja. Nykyisellään se ei ole mahdollista eikä lasta ”ole virallisesti ollut
olemassa”, vaikka lapsen syntyminen luo oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen vanhemmille (vanhempainpäivärahat, hautausvelvollisuus). Lapsen henkilötunnuksen voisi kirjata samalla, kun sairaalassa muutoinkin kirjataan potilastietoja. Muutoksella ei olisi merkittäviä kustannusvaikutuksia, mutta se helpottaisi myös esimerkiksi terveyspalvelujen toimintaa, kun vanhemmuus ja lapsen kuolema näkyisi suoraan henkilön rekisteritiedoista.