Hoitotakuun tiukentamisesta tulee edelleen pitää kiinni


Etusivu / Lausunnot / Hoitotakuun tiukentamisesta tulee edelleen pitää kiinni

SOSTE ei kannata hallituksen esitystä siitä, että 1.9.2023 voimaan tullutta kiireettömän perusterveydenhuollon sairaanhoidon hoitoon pääsyn 14 vuorokauden enimmäisaikaa ei tiukennettaisi 1.11.2024 seitsemään vuorokauteen. SOSTE toteaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että hoitotakuun tiukentamisesta tulee edelleen pitää kiinni. Tavoitetta kohti tulee edetä palvelujärjestelmää ja toimintatapoja kehittämällä, vaikka henkilöstön saatavuuteen, toimintaympäristön muutokseen ja viime vuosina kertyneeseen hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaan liittyy haasteita.

Seitsemän vuorokauden hoitotakuusta luopuminen hankaloittaisi varsinkin monien heikommassa asemassa olevien, julkisia terveydenhuoltopalveluja käyttävien ihmisten tilannetta.