Hyvinvointialueiden tulee taata varallisuudesta riippumaton, yhdenvertainen pääsy terveydenhuollon palveluihin


Etusivu / Lausunnot / Hyvinvointialueiden tulee taata varallisuudesta riippumaton, yhdenvertainen pääsy terveydenhuollon palveluihin

SOSTE oli tänään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain 2. ja 3. luvun muuttamisesta. Hallitus esittää, että yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksista leikataan 64 miljoonaa euroa vuoden 2023 alusta lukien vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen rahoittamiseksi. Lakimuutos käytännössä siis supistaisi yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia, jotka jo nykyisellään ovat niin matalia, etteivät ne enää tosiasiallisesti lisää pienituloisten ja vähävaraisten mahdollisuuksia palveluntuottajan valintaan.

SOSTE katsoo, että kansalaisten yhdenvertaisuuden lisäämiseksi etenkin julkista perusterveydenhuoltoa pitää vahvistaa. Siksi SOSTE pitääkin tärkeänä, että monikanavarahoitusta puretaan ja resurssit kohdistetaan hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden tulee huolehtia palvelustrategioissaan, että sen asukkailla on jatkossa varallisuudesta riippumaton, yhdenvertainen pääsy myös sellaisen erikoisalojen piiriin, jossa yksityinen terveydenhuolto on nykyisin merkittävä palveluntarjoaja ja jonka saatavuus on julkisella puolella ollut heikkoa. Tällaisia erityisaloja ovat mm.  gynekologia ja silmälääkärin palvelut.