Ikääntyneen hoidon ja hoivan tarpeeseen vastattava oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti


Etusivu / Lausunnot / Ikääntyneen hoidon ja hoivan tarpeeseen vastattava oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti

Hallituksen lakiluonnoksen mukaan vanhuspalvelulakia muutettaisiin siten, että iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoituksen nostoa vähintään 0,7 työntekijään asiakasta kohti lykättäisiin neljällä vuodella eteenpäin alkamaan 1.1.2028. Lykkäämistä perustellaan henkilöstön saatavuuden vaikeuksilla.

SOSTE kannatti lykkäämistä, koska henkilöstömitoituksen tiukennukset kunnissa ja hyvinvointialueilla ovat johtaneet paikoin siihen, että hoitajaresursseja on jouduttu siirtämään kotihoidosta ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoitopaikkoja on jouduttu jopa sulkemaan, kun nykyistäkään ympärivuorokautisen hoidon lakisääteistä henkilöstömitoitusta ei ole pystytty täyttämään.

SOSTE kuitenkin korostaa, että ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat ikääntyneet ovat usein laajan tuen, hoidon ja hoivan tarpeessa ja ovat siten myös erityisen haavoittuvassa asemassa. Oleellista on varmistaa, että ikääntyneen hoidon ja hoivan tarpeeseen vastataan oikea-aikaisesti ja yksilöllisti. SOSTEn huolena on, että mittavat leikkaukset hyvinvointialueiden rahoitukseen vaarantavat ikääntyneiden oikeudet tarvitsemiinsa palveluihin.

SOSTE painottaa, että henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseen tulee välittömästi ja tulevina vuosina panostaa merkittävästi, jotta kasvavaan palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan.