Skip to content

Ilmastolaki

Lausunnon vastaanottaja: Ympäristövaliokunta

21.3.2022 10.26

Hyvinvointi ja terveys
ilmastonmuutosHyvinvointi ja terveys

Ilmastolaki on tärkeä askel kohti Suomen hiilineutraaliustavoitteita. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen vaatii lisää tarkennuksia ja velvoittavuutta osaksi ilmastolakia. Ilmastopolitiikan sosiaalisten vaikutusten laaja arviointi edesauttaa tietämystä siitä, miten eri toimet ja valittu linja vaikuttavat kansalaisiin ja tukee esimerkiksi kompensointitoimien oikeaa kohdennusta. Ilmastolain onnistunut toteutuminen edellyttää myös päätöksentekojärjestelmän kehittämistä, kuten ministeriöiden välisen yhteistyön vahvistamista.

Lue lausunto (pdf)