Ilmastolaki


Etusivu / Lausunnot / Ilmastolaki

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi; HE 27/2022 vp

Lausunnon vastaanottaja: Ympäristövaliokunta

Ilmastolaki on tärkeä askel kohti Suomen hiilineutraaliustavoitteita. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen vaatii lisää tarkennuksia ja velvoittavuutta osaksi ilmastolakia. Ilmastopolitiikan sosiaalisten vaikutusten laaja arviointi edesauttaa tietämystä siitä, miten eri toimet ja valittu linja vaikuttavat kansalaisiin ja tukee esimerkiksi kompensointitoimien oikeaa kohdennusta. Ilmastolain onnistunut toteutuminen edellyttää myös päätöksentekojärjestelmän kehittämistä, kuten ministeriöiden välisen yhteistyön vahvistamista.