Itsehoitolääkkeet


Etusivu / Lausunnot / Itsehoitolääkkeet

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta, luonnos muistioksi lääketaksasta annetun asetuksen muuttamisesta ja arviomuistio itsehoitolääkkeiden saatavuudesta ja saatavuuden parantamisesta eri malleilla,

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta