Skip to content

Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

5.5.2022 15.42

Kansalaisyhteiskunta
Kansalaisyhteiskunta

Kannatamme ehdotusta siitä, että automaattinen päätöksenteko rajataan päätöksiin, joihin ei sisälly
tapauskohtaista harkintaa. Se, liittyykö asioihin tapauskohtaista harkintaa, on esityksessä jätetty
pitkälle viranomaisten ja asian käsittelijöiden arvioitavaksi. Esityksen perusteluissa on kuitenkin
todettu, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävä päätöksenteko edellyttää lähtökohtaisesti aina
tapauskohtaista harkintaa, eikä automaattinen päätöksenteko sovellu sosiaali- ja terveydenhuoltoon
tiettyjä laskutusta ja maksujen määräytymistä koskevaa päätöksentekoa lukuun ottamatta.

Lue lausunto (pdf)