Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko


Etusivu / Lausunnot / Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

Kannatamme ehdotusta siitä, että automaattinen päätöksenteko rajataan päätöksiin, joihin ei sisälly
tapauskohtaista harkintaa. Se, liittyykö asioihin tapauskohtaista harkintaa, on esityksessä jätetty
pitkälle viranomaisten ja asian käsittelijöiden arvioitavaksi. Esityksen perusteluissa on kuitenkin
todettu, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävä päätöksenteko edellyttää lähtökohtaisesti aina
tapauskohtaista harkintaa, eikä automaattinen päätöksenteko sovellu sosiaali- ja terveydenhuoltoon
tiettyjä laskutusta ja maksujen määräytymistä koskevaa päätöksentekoa lukuun ottamatta.