Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut


Etusivu / Lausunnot / Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut

Työttömän työnhakijan kannalta ei ole merkitystä sillä, kuka palveluita järjestää. Työttömälle on tärkeintä, että hän saa tarvitsemansa palvelut. Uudistuksen tulisi turvata asiakaslähtöiset lähipalvelut. SOSTE edellyttää, että pitkään työttömänä olleiden ja muiden haavoittuvammassa asemassa olevien palvelut turvataan myös jatkossa.