Koronalait


Etusivu / Lausunnot / Koronalait

HE 117/2020 vp / Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Lausunnon vastaanottaja: Talousvaliokunta

SOSTE kannattaa esitettyä sääntelyä, jolla helpotetaan päätöksenteon järjestämistä yhdistyksissä ja lisätään jäsenten osallistumismahdollisuuksia Covid-19 epidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa.