Koronan yhteisölakimuutokset


Etusivu / Lausunnot / Koronan yhteisölakimuutokset

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, HE 45/2020 vp / Asiantuntijapyyntö

Lausunnon vastaanottaja: Lakivaliokunta