Skip to content

Kuluttajan- ja asiakkaansuoja

Lausunnon vastaanottaja: Valtioneuvosto

24.7.2020 21.36

Kansalaisyhteiskunta
Kansalaisyhteiskunta

Henkilöön kohdistuvia palveluja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät kuluttajat tarvitsevat nykyistä tehokkaammat ja selkeämmät oikeussuojamekanismit.

Lue lausunto (pdf)