Kuntouttava työtoiminta


Etusivu / Lausunnot / Kuntouttava työtoiminta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta, STM090:00/2018, STM/3291/2018

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö