Kustannustuki


Etusivu / Lausunnot / Kustannustuki

HE 205/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Talousvaliokunta

Kustannustukilakia päivitettäessä pitää tehdä selväksi ero järjestöjen liiketoiminnan ja muun toiminnan välillä.