Kustannustuki


Etusivu / Lausunnot / Kustannustuki

HE 27/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Talousvaliokunta

Viime uudistuksen jälkeenkään voimassa olevan kustannustukilain muotoilu ei toteuta valiokunnan painottamaa erottelua tukea myönnettäessä huomioitavien palkkakulujen osalta.