Kustannustuki


Etusivu / Lausunnot / Kustannustuki

HE 97/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Talousvaliokunta

SOSTE painottaa tarvetta varmistua siitä, että kustannustuki kohdentuu tasapuolisesti pieniin ja suuriin yrityksiin.