Kustannustuki


Etusivu / Lausunnot / Kustannustuki

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (viides kierros)

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

Kustannustuen jatkon kaavaillaan keskittyvän matkailu-, ravintola-, ja tapahumakulttuuriin ja urheiluun. SOSTE katsoo, että esitysluonnos tulisi arvioida uudelleen yhdenvertaisuuden näkökulmasta.