Kustannustuki


Etusivu / Lausunnot / Kustannustuki

Hallituksen esitys laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes kierros)

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

SOSTE katsoo tukitoimien edelleen olevan perusteltuja uudelleen kiristyneistä rajoituksista
koituneiden kustannusten korvaamiseksi.