Lainsäädännön jälkiarviointi


Etusivu / Lausunnot / Lainsäädännön jälkiarviointi

Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

Vaativat ja huomattavaa resurssipanostusta edellyttävät jälkiarvioinnit on perusteltua rajata toteutettaviksi vain merkittävimmistä lainsäädäntöuudistuksista. Jälkiarviointien toteutustapa on tarkoituksenmukaista mitoittaa kaivatun vaikutusarvion vaativuuden mukaan.