Skip to content

Lainsäädännön jälkiarviointi

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

28.9.2021 15.22

Kansalaisyhteiskunta
Kansalaisyhteiskunta

Vaativat ja huomattavaa resurssipanostusta edellyttävät jälkiarvioinnit on perusteltua rajata toteutettaviksi vain merkittävimmistä lainsäädäntöuudistuksista. Jälkiarviointien toteutustapa on tarkoituksenmukaista mitoittaa kaivatun vaikutusarvion vaativuuden mukaan.

Lue lausunto (pdf)