Lastensuojelulaki


Etusivu / Lausunnot / Lastensuojelulaki

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi, VN/463/2021

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esityksessä uudeksi lastensuojelulaiksi on useita ehdotuksia lapsen edun sekä lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon laadun vahvistamiseksi.