Mielenterveys- ja päihdepalvelut


Etusivu / Lausunnot / Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lausunto mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin ehdotetuilla muutoksilla tavoitellaan parempaa palveluihin pääsyä, jatkuvuutta sekä tarpeenmukaisuutta. Muutokset kohdentuvat pääosin kaiken ikäisiin ihmisiin ja hyödyttävät sekä asiakkaita ja potilaita yleisesti, mutta erityisesti niitä, joilla on heikentynyt kyky hyödyntää palveluja.