Nikotiinipussit tulee ottaa kattavammin tupakkalain sääntelyn piiriin mahdollisimman pian


Etusivu / Lausunnot / Nikotiinipussit tulee ottaa kattavammin tupakkalain sääntelyn piiriin mahdollisimman pian

SOSTEn mielestä esitys ei tue Suomen tähänastista tupakkapoliittista linjaa, jonka tavoitteena on tupakkalain 1 §:n mukaisesti ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. Esityksen myötä lainsäädännöllä vakiinnutetaan Suomen markkinoille uusi nikotiinituote.

Jotta nikotiinipusseja voidaan säädellä, savuttoman nikotiinituotteen määritelmän lisääminen lakiin on välttämätöntä. On hyvä, että määritelmä on sellainen, että se kattaa nikotiinipussien lisäksi myös muut vastaavat olemassa olevat tai markkinoille tulevat nikotiinia ja tai tupakkaa sisältävät tuotteet.